Elevhälsan - Knäcka sociala koden : Verktyg för att bemöta beteendesvårigheter i skolan av Jassim Ahmadi



 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Knäcka sociala koden : Verktyg för att bemöta beteendesvårigheter i skolan av Jassim Ahmadi

Konflikter och beteendesvårigheter hos elever är en tröskel för många som arbetar inom skola. Samtidigt är det eleverna som drabbas hårdast när vi saknar förståelse, verktyg och färdigheter för att hjälpa dem att komma vidare. Boken Knäcka sociala koden beskriver hur du som pedagog kan utvecklas i ditt sociala ledarskap för att öka trygghet och studiero.

Metoden som läggs fram har utvecklats i samarbete med hundratals pedagoger under handledning samt utifrån samtal med minst lika många elever. BVS, som står för brandsläckaren, vattenkannan och sociala gymmet, är ett konkret verktyg för att systematiskt arbeta åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande med beteendesvårigheter.

Boken innehåller fallbeskrivningar och konkreta tips som ger dig möjlighet att granska ditt förhållningssätt och vässa dina verktyg parallellt som du hjälper eleven. När skolpersonalen förstår beteendesvårigheter i ett sammanhang och utvecklar ett yrkesspråk för sina handlingar närmar sig hela arbetsgruppen en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt.

Det pedagogiska uppdraget förändras kontinuerligt, vilket ställer allt högre krav på lärarens förmåga att bedriva en framgångsrik och effektiv undervisning. Den här boken hjälper dig att lyckas.

Jassim Ahmadi är socionom och personalvetare med lång erfarenhet av barn- och ungdomsbehandling. Hans arbete i dag inriktar sig på skolutveckling på alla nivåer med fokus på bland annat trygghet och studiero. Han har utvecklat BVS-metoden® samt driver podcasten ”Knäcka sociala koden!”.

2018-12-04

(Logga in för att skriva en kommentar)
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se