Elevhälsan - Processorienterad elevhälsa - Leda och utveckla, Jonas Askne Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Processorienterad elevhälsa - Leda och utveckla, Jonas Askne

En likvärdig skola förutsätter en väl fungerande elevhälsa. Den här boken beskriver en processorienterad metod för verksamhetsutveckling i syfte att stärka elevhälsans arbete.

När en verksamhet arbetar processorienterat redogör den i förväg för hur arbetsuppgifterna ska utföras och hur olika situationer ska hanteras.

I elevhälsans fall stärker sådana processbeskrivningar arbetet eftersom de:

  • utgår från elevers behov
  • främjar likvärdighet och rättssäkerhet
  • tillåter elevhälsans olika professioner att förstå varandras arbete samt se helheten
  • gör det lättare att integrera elevhälsan i skolans systematiska kvalitetsarbete
  • skapar utrymme att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.       Processorienterad elevhälsa ger praktisk vägledning för den som vill utveckla elevhälsan på en skola eller i en större skolorganisation. Boken vänder sig till skolledare och personal inom elevhälsan, men också till lärare, skolchefer, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med att höja kvaliteten i skolans verksamhet.
2020-01-23

(Logga in för att skriva en kommentar)
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se