Elevhälsan - Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

Femte upplagan
Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan. Vad får personalen säga och lämna ut? När handlar det om juridiska ställningstaganden och vad kan sägas på etisk grund?

I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa och andra frågor utifrån rättspraxis och ger många konkreta exempel. I boken redogörs för den kommunala och den fristående förskolans och skolans regler liksom för de bestämmelser om offentlighet som ger olika utrymme för t.ex. yttrande- och meddelarfrihet. Sekretessreglerna för elevhälsan samt lagstiftning om anmälningsplikt då ett barn misstänks fara illa behandlas också.

Boken passar studenter på alla lärarutbildningar samt verksam personal inom förskole-, skol- och socialtjänstområdena. Den lämpar sig också väl för studiecirklar där skolfrågor behandlas och för föräldrar som vill veta mer om vilka regler som gäller. Vårdnadshavares och föräldrars rätt till insyn beskrivs utförligt.
Femte upplagan
I denna femte och starkt omarbetade upplagan har avsnitt om samverkan för ensamkommande barn tillkommit samt de bestämmelser som gäller s.k. molntjänster vid personregistrering i skolan. I övrigt har nya och viktiga domar och JO-uttalanden inkluderats.

2016-08-25

(Logga in för att skriva en kommentar)
annonser

Föreläsare

Ämnen

Servicebemötande  Konflikthantering  Säkerhet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se