Elevhälsan - Bufff Sverige Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Bufff Sverige

BUFFF (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, frivård, häkte)

BUFFF en nationell barnrättsorganisation ger svar på frågor om stöd till barn och unga med frihetsberövad familjemedlem.

BUFFF är en nationell barnrättsorganisation som erbjuder stöd till Barn och Ungdom med Förälder/Familjemedlem i Fängelse, häkte eller frivård. BUFFF finns på 10 platser runt om i landet och är politiskt och religiöst obundna. BUFFF arbetar med att förbättra villkoren för målgruppen och har som mål att alla barn med frihetsberövade familjemedlemmar oavsett geografisk ort ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda.

När en familjemedlem är frihetsberövad kan hela familjen behöva stöd. BUFFF finns för alla familjemedlemmar genom rådgivning och stödsamtal. Gruppträffar och aktiviteter anordnas av de olika lokalföreningarna och all vår verksamhet utgår ifrån barnens och ungdomarnas bästa och deras behov. BUFFF har ett nära samarbete med Kriminalvården vilket gör att vi kan arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, bland annat genom att öka kunskapen hos den frihetsberövade familjemedlemmen om barnets behov.

BUFFF har många års erfarenhet av att möta barn och ungdomar som har en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. BUFFF startade 2001 och hette tidigare Bryggan. Verksamheten grundar sig i barnkonventionen om barnets rättigheter och bedrivs ur ett barnperspektiv. BUFFF har en stödtelefon 020-200 330 dit barn, ungdomar, anhöriga och professionella kan ringa för att få råd, svar på frågor eller bli lyssnade på, det är kostnadsfritt och man kan vara anonym. Barn och unga kan också chatta med oss anonymt via vår chatt som finns på vår hemsida www.bufff.nu.

Har du frågor om situationen

Hemsida: www.bufff.nu

Kontakt: info@bufff.nu

Stödtelefon: 020 - 200 330

Chatt: www.bufff.nu

Facebook: https://www.facebook.com/BufffSverigeSenaste besvarade frågorna

Vilket stöd kan Bufff ge till en familj med en frihetsberövad närstående?

Vilket stöd kan Bufff ge?

Storebror som väntar på sin dom i häktet - finns det andra att komma i kontakt med?

Hur kan en vuxen prata med ett barn om att deras förälder sitter i fängelse?

Hur det går till när man besöker ett fängelse?

Hur många barn i Sverige har förälder eller syskon i fängelse?

Pojke med mamma i fängelse är orolig och har många frågor

Alla frågor och svar
Du måste logga in för att kunna fylla i formuläret. Är du ej registrerad redan kan du registrera dig här.
annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan elevhälsa  specialpedagogik  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se