Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Åtgärdsprogram innan grundsärskoleplacering?

Publicerat: 2021-04-26
Hej! Angående mottagning i grundsärskola. Innan frågan kring särskola väcks har jag förstått det som att man bör ha prövat extra anpassningar samt särskilt stöd. I de allmänna råden står det ju uttryckligen att " Om en elev, trots skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, inte bedöms.. »Läs svaret

Behövs åtgärdsprogram för denna elev?

Publicerat: 2021-04-19
Hej! Ska jag skriva ÅP till denna elev? Eleven går i åk 3, är inte utredd av logoped. En lärare på skolan gjorde en pedagogisk utredning av elevens läs- och skrivförmågor, när hon studerade till speciallärare med inriktning läs- och skriv. I den framkom att eleven har god språklig förmåga, både u.. »Läs svaret

Digitalt uppkopplat särskilt stöd?

Publicerat: 2021-04-12
Hej, jag undrar om det är okej att ge särskilt stöd där eleven är uppkopplad digitalt med skolpersonal? Med vänliga hälsningar Malin.. »Läs svaret

Behövs åtgärdsprogram för elev som inte nå målen i slöjd?

Publicerat: 2021-03-29
Åtgärdsprogram Ska alltid åtgärdsprogram skrivas om en elev inte når målen/ godkänt betyg eller räcker anpassningar? Vi har t ex en elev som inte når målen i slöjd p ga att han inte visat tillräckliga kunskaper. (Pedagogisk) Utredning visar på svårigheter med koncentration. I samtal tycker också el.. »Läs svaret

Studiehandledning på modersmålet årskurs 7-9

Publicerat: 2021-03-15
Hej Gudrun! Jag arbetar på en 7-9 skola och några undringar om studiehandledning. Räknas studiehandledning på modersmålet som särskilt stöd om eleven inte påbörjat sin skolgång i Sverige på högstadiet utan tidigare? Har det då någon betydelse om eleven är nyanländ eller har varit i Sverige mer än.. »Läs svaret

Underskrifter i åtgärdsprogram

Publicerat: 2021-03-08
Hej! Undran rörande åtgärdsprogram. Behövs det skriftligt undertecknande från vårdnadshavare och elev när ett ÅP blivit upprättat av skolan? Oftast ha vi ju både vårdnadshavare och elev med i processen från början och i kartläggningsarbetet ingår synpunkter både från vårdnadshvare och elev. De har .. »Läs svaret

Fråga om gruppåtgärdsprogram

Publicerat: 2021-02-22
Hej Gudrun! Jag har en fråga angående åtgärdsprogram på klass- och gruppnivå som jag läste om på elevhälsan.se. Om vi upprättar ett åtgärdsprogram på gruppnivå, hur säkert är det utifrån lagen? Vårdnadshavare har möjlighet till att överklaga ett åtgärdsprogram. Hur fungerar det då om vi gör det på .. »Läs svaret

Vad gäller kring reducerat program på gymnasiet?

Publicerat: 2021-02-15
Här kommer en fråga om åtgärdsprogram och reducerad studieplan på gymnasiet: När man reducerar ett program på gymnasiet, efter att ha testat alla andra utvägar, så har man alltid ett åtgärdsprogram som underlag. Själva reduceringen innebär ofta att man tar bort kurser ur elevens studieplan (och sål.. »Läs svaret

Vad gäller kring medicin, specialkost och skolskjuts?

Publicerat: 2021-02-08
Hej Gudrun! I de fall en av våra elevcoacher ser till att en elev får sin medicin varje morgon, dokumenteras detta som särskilt stöd i åtgärdsprogram? Medicinen är grunden för att eleven ska fungera i lärandet (koncentrationsförmågan ökar). Specialkost och skolskjuts är väl också exempel på åtg.. »Läs svaret

Revidera eller förnya utredning av elevs behov av särskilt stöd?

Publicerat: 2021-02-01
Hej, om det finns en utredning av elevs behov av särskilt stöd (USS) sedan F-klass på en elev som nu går i åk 1, kan man då skriva ett "nuläge" innan åtgärdsprogram upprättas. Elevens föräldrar har skickat en egenremiss till BUP för utredning av ADHD. Verkar kanske onödigt att skriva om hela USS:en.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 12 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  hälsofrämjande arbete  hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se