Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Skillnad mellan prioriterad timplan, anpassad timplan och anpassad studiegång

Publicerat: 2021-06-07
Hej, jag undrar om det är någon skillnad mellan prioriterad timplan, anpassad timplan och anpassad studiegång eller om det är synonymer dvs. är det egentligen samma sak? Vi har olika uppfattningar om detta på vår skola. Mvh Anna.. »Läs svaret

Distansundervisning i åtgärdsprogram

Publicerat: 2021-05-31
Hej! Vi har en elev i åk 6 som är sjukskriven en hel termin pga psykisk ohälsa. Eleven är väldigt stresskänslig och hemundervisning med lärare i hemmet är inte aktuellt. Undervisning kommer att ske digitalt i möjlig utsträckning. Hur gör vi med åtgärdsprogram? Med vänlig hälsning Gunilla.. »Läs svaret

Är studiestuga ledning och stimulans eller extra anpassningar

Publicerat: 2021-05-17
Hej Gudrun! Jag arbetar på en gymnasieskola som erbjuder två typer av stöd som är öppet för alla elever: 1. Studiestuga i lokal i anslutning till skolans bibliotek. Lokalen är bemannad vissa tider av behöriga lärare i olika ämnen. Vilka tider och vilka lärare som är där ligger i skolans schema, öp.. »Läs svaret

Åtgärdsprogram innan grundsärskoleplacering?

Publicerat: 2021-04-26
Hej! Angående mottagning i grundsärskola. Innan frågan kring särskola väcks har jag förstått det som att man bör ha prövat extra anpassningar samt särskilt stöd. I de allmänna råden står det ju uttryckligen att " Om en elev, trots skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, inte bedöms.. »Läs svaret

Behövs åtgärdsprogram för denna elev?

Publicerat: 2021-04-19
Hej! Ska jag skriva ÅP till denna elev? Eleven går i åk 3, är inte utredd av logoped. En lärare på skolan gjorde en pedagogisk utredning av elevens läs- och skrivförmågor, när hon studerade till speciallärare med inriktning läs- och skriv. I den framkom att eleven har god språklig förmåga, både u.. »Läs svaret

Digitalt uppkopplat särskilt stöd?

Publicerat: 2021-04-12
Hej, jag undrar om det är okej att ge särskilt stöd där eleven är uppkopplad digitalt med skolpersonal? Med vänliga hälsningar Malin.. »Läs svaret

Behövs åtgärdsprogram för elev som inte nå målen i slöjd?

Publicerat: 2021-03-29
Åtgärdsprogram Ska alltid åtgärdsprogram skrivas om en elev inte når målen/ godkänt betyg eller räcker anpassningar? Vi har t ex en elev som inte når målen i slöjd p ga att han inte visat tillräckliga kunskaper. (Pedagogisk) Utredning visar på svårigheter med koncentration. I samtal tycker också el.. »Läs svaret

Studiehandledning på modersmålet årskurs 7-9

Publicerat: 2021-03-15
Hej Gudrun! Jag arbetar på en 7-9 skola och några undringar om studiehandledning. Räknas studiehandledning på modersmålet som särskilt stöd om eleven inte påbörjat sin skolgång i Sverige på högstadiet utan tidigare? Har det då någon betydelse om eleven är nyanländ eller har varit i Sverige mer än.. »Läs svaret

Underskrifter i åtgärdsprogram

Publicerat: 2021-03-08
Hej! Undran rörande åtgärdsprogram. Behövs det skriftligt undertecknande från vårdnadshavare och elev när ett ÅP blivit upprättat av skolan? Oftast ha vi ju både vårdnadshavare och elev med i processen från början och i kartläggningsarbetet ingår synpunkter både från vårdnadshvare och elev. De har .. »Läs svaret

Fråga om gruppåtgärdsprogram

Publicerat: 2021-02-22
Hej Gudrun! Jag har en fråga angående åtgärdsprogram på klass- och gruppnivå som jag läste om på elevhälsan.se. Om vi upprättar ett åtgärdsprogram på gruppnivå, hur säkert är det utifrån lagen? Vårdnadshavare har möjlighet till att överklaga ett åtgärdsprogram. Hur fungerar det då om vi gör det på .. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 13 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk ohälsa  lärarhälsa  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se