Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Avsluta åtgärdsprogram

Publicerat: 2019-12-02
Hej! Om man tar beslut om att avsluta ett ÅP och istället sätta in extra anpassningar som stöd, behöver vi då göra en ny kartläggning? Laila.. »Läs svaret

Extra anpassningar i förskoleklass

Publicerat: 2019-11-25
Hej! Undrar hur dokumentationen av extra anpassningar i förskoleklass ska ske. Mvh, Ylva.. »Läs svaret

Stödinsatser av social karaktär

Publicerat: 2019-11-14
Hej! Elever som får omfattande stöd/extra anpassningar av social karaktär kring raster, övergångar i skolan, förberedelser, stöttning under raster för att undvika konflikter, samverkan med hemmet för att förbereda, scheman på bänk och liknade är detta att räkna som extra anpassningar eller särskilt.. »Läs svaret

Reviderad blankett för Särskild bedömning i förskoleklass

Publicerat: 2019-11-06
Hej, jag har i dialog med flera speciallärare och specialpedagoger reviderat och förbättrat blanketten för särskild bedömning i förskoleklass, som publicerade här på Elevhälsan den 2019-09-30. Blanketten går nu igenom samtliga indikationer som Skolverket lyfter fram i samband med kartläggningsmater.. »Läs svaret

Vad ingår i utredning om elevs behov av särskilt stöd?

Publicerat: 2019-10-21
Hej! Jag har precis börjat arbeta med specialpedagogiska uppgifter och försöker få ordning på alla begrepp. Jag har fastnat i det här med pedagogisk utredning/bedömning/kartläggning (kärt barn har många namn!), och undrar om det "räcker" att man skriver utredningen/kartläggningen direkt i blankett.. »Läs svaret

Bedömning i åk 3 - innan PYS-paragrafen kan användas?

Publicerat: 2019-10-14
Att PYS-paragrafen gäller vid betygssättning vet vi men hur ska vi skriva omdöme för elever med dyslexi i tidigare årskurser? T.ex: elev med dyslexi klarar inte kunskapskravet att läsa en text med flyt och läsförståelsen påverkas. Ska det då dokumenteras i omdömet som att eleven inte når kunskapskr.. »Läs svaret

Grav synnedsättning – Åtgärdsprogram

Publicerat: 2019-10-07
Hej! Vi håller på att upprätta ett åtgärdsprogram för en elev med en grav synnedsättning. Vi behöver göra omfattande anpassningar gällande lokaler, visuella markeringar och ljuddämpande åtgärder. Ska dessa åtgärder skrivas in i ÅP? En person är anställd som ledsagare för bl.a. syntolkning vilket .. »Läs svaret

Särskild bedömning i förskoleklass

Publicerat: 2019-09-30
Jag jobbar inom förskoleklass och vi har precis börjat göra Skolverkets obligatoriska kartläggning. När det finns indikationer så ska ju en särskild bedömning göras. Vad är det? Ska den dokumenteras på blanketten för utredning av särskilt stöd? Tacksam för svar! Anna.. »Läs svaret

Åtgärdsprogram inom särskild undervisningsgrupp

Publicerat: 2019-09-22
Hej! Jag har en fråga angående särskilt stöd och extra anpassningar. Jag arbetar som specialpedagog på en resursskola. Våra elever har lämnat sina hemskolor för att vara hos oss en termin i taget. Vi, resursskolan är ett särskilt stöd som skrivs in i åtgärdsprogrammet. Våra elever har tillgång ti.. »Läs svaret

Anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp

Publicerat: 2019-09-10
Hej, jag har två frågor. 1. Då en elev inte deltar i ordinarie undervisning, utan gör praktik 5 dagar i veckan, räknar det då som anpassad studiegång? 2. Då en elev får all sin undervisning i mindre grupp med speciallärare, men inom ramen för ordinarie timplan, räknas det då som särskild unde.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 9 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

NPF  skolförbättring  inkludering  
Hitta fler föreläsare här