Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Lagändring studiehandledning högstadiet

Publicerat: 2018-09-27
Innebär den nya lagändringen i 3 kap 12i§ som säger att nyanlända har rätt till studiehandledning på modersmålet att vi inte behöver skriva ÅP för detta även om eleven inte når målen i samtliga ämnen? /Kerstin.. »Läs svaret

Idrottsgymnasium - Särskilt stöd?

Publicerat: 2018-09-19
Hej! Min fråga är hur jag kan skriva i åtg när eleven behöver förlänga kurser eller läsa ett extra år på gymnasiet på grund av elitsatsning. Detta gäller idrottsgymnasium. Vänliga hälsningar Monica.. »Läs svaret

Är specialkost särskilt stöd?

Publicerat: 2018-09-12
Hej! På vår skola har vi flera elever som får specialkost som oblandad mat, önskekost osv. Räknas detta som särskilt stöd och ska skrivas in i ett åtgärdsprogram?.. »Läs svaret

ÅP vid byte av skola?

Publicerat: 2018-08-21
Hej! Jag är osäker på hur man ska göra med åtgärdsprogram när elever byter skola (p.g.a. flytt eller övergång till annat stadium/skolform): För mig är det logiskt att avsluta åtgärdsprogrammet på den skola eleven lämnar och att vid informationsutbyte med nya skolan (och i sista utvärdering av åtgär.. »Läs svaret

Är elevassistent en form av särskilt stöd?

Publicerat: 2018-06-19
En fråga ni säkert fått många gånger - angående åtgärdsprogram. En elev med funktionshinder som har assistent - ska den ha ÅP? En elev med annan problematik som har assistent - ska den ha ÅP? Även om den kommer att klara kunskapsmålen? Tycker alltid detta är en gråzon vad gäller Skolverkets direk.. »Läs svaret

Individuellt alternativ – Omfattning på studierna

Publicerat: 2018-06-06
Hej Jag vill ställa en fråga till Gudrun om Individuellt Alternativ på gymnasiet och Åtgärdsprogram, har läst tidigare inlägg på området 2018-03-27. Det gäller de elever som skrivs in på Individuellt Alternativ och i den individuella plan som upprättas kommer att skrivas in att de kommer att ha kor.. »Läs svaret

Anpassad studiegång 5 dagar/vecka?

Publicerat: 2018-05-23
Hej! Jag har hamnat i meningsskiljaktighet med en kollega när det gäller en elevs Anpassade studiegång med praktik (år8) där kollegan anser att det är möjligt att låta eleven endast ha praktik (5 dgr/v) utan att läsa några skolämnen. Är det ens förekommande eller lämpligt?.. »Läs svaret

Dokument till mottagande skola

Publicerat: 2018-05-14
Vad gäller angående överlämning av pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram till en skola i en annan kommun, när elev har bytt kommun, och om man inte (kan) få vårdnadshavares medgivande? Finns det en lagtext någonstans (vilken och var isf) som säger att vårdnadshavare måste ge sådant medgivande, .. »Läs svaret

ÅP inom introduktionsprogram

Publicerat: 2018-03-27
Hej Gudrun! Jag arbetar som specialpedagog på yrkesinriktad gymnasieskola. Vi har många elever som inte har nått godkänt i alla betyg från grundskolan och de går introduktionsprogrammet + att de får påbörja sin yrkesinriktning. Vi ser att eleverna då oftare blir mer motiverade att klara de ämnen.. »Läs svaret

Utvärdering av åtgärdsprogram

Publicerat: 2018-03-20
Hej! Jag undrar hur det är när det finns brister i arbetet med åtgärdsprogram på en skola och utvärdering och förnyelse av åtgärdsprogram inte gjorts sedan 1,5 år tillbaka i tiden, då man beslutade om åtgärdsprogrammet? Eleven är i behov av samma åtgärder fortfarande men det har alltså inte formell.. »Läs svaret

Sida: Första Föreg. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 10 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan  sekretess  när ett barn far illa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se