Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vårdnadshavare motsätter sig psykologutredning av religiösa skäl

Publicerat: 2020-02-05
Hej! Vi har två elever vid vår skola där vi är tveksamma till om grundskolan är rätt skolform för dem. Vårdnadshavarna motsätter sig psykologutredning av religiösa skäl och säger att deras religion inte tillåter det och att Gud kommer att hjälpa barnen när de blir äldre. Barnen far illa av att he.. »Läs svaret

Psykologutredning klar men ingen får ta del av den, enligt psykologen. Hänvisar till sekretess. Brister hos psykologen?

Publicerat: 2019-12-01
Hej En utredning är gjord på en elev hos skolpsykolog, initierad av rektor i samråd med övriga deltagare i elevhälsoteamet och föräldrar. Skolpsykologen säger att utredningen är färdig sedan länge (flera månader) men ingen får ta del av den skriftligt, inte heller elev eller föräldrar. Elevhälsotea.. »Läs svaret

Skolpsykolog- får ny psykolog läsa tidigare utredning?

Publicerat: 2019-02-12
Hej! Är ny skolpsykolog på en skola och har tagit över efter en som har slutat. Den psykologen gjorde skolformsutredningar på elever och har antecknat sedvanligt i PMO. Elever har nu bytt stadie och skola. Fortfarande samma förvaltning. Nya skolan vill att jag går in och läser vad som kom fram i en.. »Läs svaret

Second opinion

Publicerat: 2019-01-09
Jag är utbildad speciallärare med inriktning mot elever med utvecklingsstörning. Min son har nu fått diagnos lindrig intellektuell funktionsnedsättning med ett IK inom intervallet 52-62, som med andra ord ligger i nedre spannet för lindrig IF. Jag har svårt att förlika mig med det resultatet och kän.. »Läs svaret

Vem ansvarar för ny utredning, för att se om rätten till särskola kvarstår?

Publicerat: 2018-11-30
Hej! Jag arbetar som specialpedagog i ett förskoleteam och jag undrar vems ansvar det är när ett barn som har blivit utredd som 3 åring och fått diagnos autism med utvecklingsstörning. Nu är barnet 6 år och går i förskoleklass och behöver en ny utredning för att se om rätten till särskola kvarstår... »Läs svaret

Vad gäller rättsligt om en psykologutredning i skolan inleds på tvivelaktig grund?

Publicerat: 2018-10-23
Scenario: En skola önskar psykologutredning av en elev som visar svårigheter i sin skolsituation. Vårdnadshavare och elev har efter påtryckningar från skolan gett samtycke till psykologutredning, om än med viss tveksamhet. Skolpsykolog invänder då det saknas en pedagogisk kartläggning av eleven, var.. »Läs svaret

Förutsättningar för en psykologutredning

Publicerat: 2018-04-25
Hej! Om en elev behöver utredas för att hen eventuellt uppfyller kriterier för att få tillhöra särskolan men det är inte möjligt att genomföra utredning på ett optimalt sätt på grund av roblematik med ångest eller depression. Det kan också vara att många olika typer av bedömningar initieras unde.. »Läs svaret

Tillhör inte Särskolan längre - vad händer nu med hans utveckling?

Publicerat: 2018-02-02
Hej! Jag undrar hur jag ska gå till väga. Min son gjorde en utredning hos en skolpsykolog 2014, då fick han diagnoser som adhd, autism och lindrig psykisk utvecklingstörning. Han blev placerad i särskola inom 2 veckor. Allt gick väldigt fort. Skolan han gick på hade inga resurser sa de. I den hä.. »Läs svaret

Konsultation av skolpsykolog - krävs samtycke om eleven är känd?

Publicerat: 2018-01-17
Hej! Jag skulle vilja fråga: Om man som skolpsykolog ska ge konsultation till skolpersonal runt en elev vars namn är bekant för psykologen respektive som utifrån personalens berättelser skulle vara lätt att identifiera, är då skolan eller psykologen själv skyldig att informera elevens vårdnadshavar.. »Läs svaret

Psykologutredning- mor vill inte att bonusmamman deltar vid återgivning av resultatet

Publicerat: 2017-06-22
Hej! Jag håller på med en utredning av en elev som är 14 år. Föräldrarna är skilda. Pappan är omgift. Eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna/vårdnadshavarna. Inför återgivningen av resultaten har mamma mycket bestämt sagt ifrån att jag inte får prata med bonusmamman om utredningen. Pappa ty.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

sekretess  ansvarsfrågor  samverkan  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se