Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vara kvar på dagis eller upp till skolan

Publicerat: 2010-03-21
Jag har en pojke som i år blir 6 år. Han är född i v. 24 + 6 samt så är han tvilling (förlorade sin bror). Vi har drivit utredningar för att kunna stötta och göra det bästa inför hans framtid när det gäller skola mm. Idag har den stora frågan varit om han ska upp i förskolan till hösten eller stanna.. »Läs svaret

Självskattningsformulär för ADHD diagnos- finns det?

Publicerat: 2010-02-28
Hej Gunilla! Jag arbetar som skolsköterska på gymnasiet. Jag undrar om det finns något själskattningsforumulär som kan användas till elev där frågan kring ADHD-diagnos finns. Det skulle underlätta om det går att använda ett sådant för att se om man ska gå vidare med ytterligare undersökning. Jag tän.. »Läs svaret

Råd i ett elevärende

Publicerat: 2009-05-14
Hej Gunilla Jag undrar om du kan ge mig och en kollega tips om hur vi ska gå vidare i ett elevärende. Jag kom i kontakt med en myndig elev efter att läraren bedömt eleven som bristfällig i kunskap och inlärnings- och social förmåga. Eleven har hög frånvaro. Som vi (läraren och jag)ser det kan .. »Läs svaret

Inskrivning i särskolan- olika uppfattningar hos föräldrar och skolan. Vilka formella krav finns?

Publicerat: 2009-03-04
Hej, jag undrar om det formella och krav och förväntningar, kanske möjligheter, kring elevers problematik och lösningar när skolan och föräldrarna har olika syn på dessa. Dvs när skolan tycker sig se att eleven skulle behöva skrivas in i särskolan och föräldrarna inte tycker detta (i aktuellt fall m.. »Läs svaret

Ökar antalet elever med diagnos?

Publicerat: 2008-09-24
Hej! Jag arbetar som kurator på en gymnasieskola och jag funderar ibland över ökningen av ungdomar som har eller får en diagnos(bokstäver och asperger) under skoltiden dessutom verkar alltfler medicinera. Vet Du hur det ser rent statistiskt, eller är mina iaktagelser fel? Eric.. »Läs svaret

Behöver litteraturtips till min C-uppsats

Publicerat: 2008-02-17
Hej Gunilla! Jag arbetar som speciallärare/-pedagog och läser samtidigt en C-kurs i pedagogik. Min C-uppsats ska i en kvalitativ undersökningsansats beröra elever med beteckningen svagbegåvning i relation till uppnåendemål och likvärdighet i en skola för alla. Min fråga till dig är om du kan tipsa .. »Läs svaret

Sida: Första Föreg. 1 2 3 4 
annonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  förskola  utbildning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se