Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Hur ska vi tänka runt arkivering?

Publicerat: 2020-02-14
Hej I vår kommun är vi på gång med att slutarkivera PMO journaler i ett E-arkiv. Arkivering sker 2 år efter avslutad gymnasieskola. Vi har SHV journal, elev akt och skolkuratorsjournal. Som jag har förstått så följer allt med som är skrivet på eleven. Hur ska man tänka när det gäller Elev akten och.. »Läs svaret

Journalöverföring från PMO till ProReNata

Publicerat: 2019-11-17
Hur långt har ni kommit i diskussionen om journalöverföring från PMO till Prorenata. Känns som att det är en viktig sak att prioritera med tanke på GDPR? Att skicka en länk via fildelning funkar så vitt jag vet från Prorenata till mottagare med annat journalsystem bara man har mail och mobilnummer t.. »Läs svaret

Kurators dokumentation/anteckning

Publicerat: 2019-11-17
Angående PMO. Jag är ny som kurator och har inte riktigt landat i hur jag ska använda PMO. Jag vill efter varje samtal skriva ner ganska detaljerade anteckningar om samtalens innehåll, främst för min egen del så jag ska komma ihåg till nästa samtal, om vi har bestämt att följa upp saker osv. Jag ha.. »Läs svaret

Inloggning vid support

Publicerat: 2019-04-30
Hej! Jag är skolsköterska och arbetar numera bara som pmo-administratör för elevhälsan i min kommun. Jag lägger upp nya användare, håller utbildning i pmo när vi får nyanställda, är telefonsupport till alla elevhälsans yrkeskategorier. Min fråga är: Har jag som pmo-administratör rätt att logga.. »Läs svaret

Arkivering

Publicerat: 2019-04-03
Jag är MLA ansvarig skolsköterska . I vår kommun skall man nu upprätta ett E-arkiv. Vi har haft PMO datajournal sedan 2011, vilket gör att vi minskat pappersjournaler naturligtvis. En ny arkivarie har börjat i kommunens arkiv och önskar nu att vi drar ut papperskopior på alla PMOjournaler för ar.. »Läs svaret

Skolsköterskans EHT-anteckningar

Publicerat: 2019-03-15
Vi har nu infört digital elevakt i PMO där alla professioner i elevhälsan på skolan har tillgång. Alla har även en professionsakt. Nu har fråga kommit upp om skolsköterskan kan vara sekreterare vid EHT eller elevmöten där flera professioner deltar och då skriva i elevakten. Skolsköterskan skriver .. »Läs svaret

Diagnos i journalen

Publicerat: 2019-02-08
Hej! I vår psykologgrupp har vi diskuterat hur man som skolpsykolog skriver diagnos i PMO. Räcker det att skriva in den i journalen eller bör/ska man klick i den i diagnosrutan. Finns det något fastställt för detta?.. »Läs svaret

Dokumentation av elevärende

Publicerat: 2018-12-12
Hej! Jag undrar hur det är lämpligt och lagligt att dokumentera elevärenden på elevhälsoteamsmöten? Är det OK att dokumentera ärenden och beslut kring elever i ett dokument som finns i en skyddad mapp på datorn som bara vi i elevhälsoteamet har behörighet till? Elevernas namn, svårigheter, insatser.. »Läs svaret

Dokumentera i professions- och/eller elevakten

Publicerat: 2018-11-01
Hej! Jag jobbar som kurator i en kommunal gymnasieskola. Vi har börjat att dokumentera i journalsystemet PMO. Vi alla olika professioner i elevhälsan har en varsin egen professionsakt vi skriver i samt en gemensam akt kallad för elevakt som alla i elevhälsan kan ta del av. Ett flertal av mina kolle.. »Läs svaret

Hur kommer det bli för oss PMO-användare inför att den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla?

Publicerat: 2018-05-17
Hej! Hur kommer det att bli för oss användare av PMO när lagen om GDPR träder i kraft 25/5? Det finns i dataskyddsförordningen ett krav om att det ska föras register över alla personuppgiftsbehandlingar som finns i kommunen enl ansvariga i vår kommun så ska en inventering göras och en registerförtec.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

tillgängliga lärmiljöer  specialpedagogik  lärarhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se