Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Psykologjournal och Elevakt

Publicerat: 2020-06-01
Vi använder idag PMO som journalsystem och har under senaste året börjat använda modulen elevakt för gemensam dokumentation i ärenden. Nu har vi funderingar kring vilka professioner som bör ha tillgång till att läsa elevakten och det som finns dokumenterat däri, detta med tanke på den starka sekret.. »Läs svaret

Elevakten och EMI:s tillgång till den- svar från Staffan Olsson, Prorenata och CGM

Publicerat: 2020-06-01
Hej! Utifrån elevhälsans sekretessgränser så är ju sekretessen dubbel, åt båda håll, mellan den medicinska och den icke- medicinska verksamheten. Som det ser ut i dag på många håll har elevhälsans alla professioner tillgång till elevakten. Det är ju logiskt utifrån styrkan i att jobba tvärprofessio.. »Läs svaret

Hur ska vi tänka runt arkivering?

Publicerat: 2020-02-14
Hej I vår kommun är vi på gång med att slutarkivera PMO journaler i ett E-arkiv. Arkivering sker 2 år efter avslutad gymnasieskola. Vi har SHV journal, elev akt och skolkuratorsjournal. Som jag har förstått så följer allt med som är skrivet på eleven. Hur ska man tänka när det gäller Elev akten och.. »Läs svaret

Journalöverföring från PMO till ProReNata

Publicerat: 2019-11-17
Hur långt har ni kommit i diskussionen om journalöverföring från PMO till Prorenata. Känns som att det är en viktig sak att prioritera med tanke på GDPR? Att skicka en länk via fildelning funkar så vitt jag vet från Prorenata till mottagare med annat journalsystem bara man har mail och mobilnummer t.. »Läs svaret

Kurators dokumentation/anteckning

Publicerat: 2019-11-17
Angående PMO. Jag är ny som kurator och har inte riktigt landat i hur jag ska använda PMO. Jag vill efter varje samtal skriva ner ganska detaljerade anteckningar om samtalens innehåll, främst för min egen del så jag ska komma ihåg till nästa samtal, om vi har bestämt att följa upp saker osv. Jag ha.. »Läs svaret

Inloggning vid support

Publicerat: 2019-04-30
Hej! Jag är skolsköterska och arbetar numera bara som pmo-administratör för elevhälsan i min kommun. Jag lägger upp nya användare, håller utbildning i pmo när vi får nyanställda, är telefonsupport till alla elevhälsans yrkeskategorier. Min fråga är: Har jag som pmo-administratör rätt att logga.. »Läs svaret

Arkivering

Publicerat: 2019-04-03
Jag är MLA ansvarig skolsköterska . I vår kommun skall man nu upprätta ett E-arkiv. Vi har haft PMO datajournal sedan 2011, vilket gör att vi minskat pappersjournaler naturligtvis. En ny arkivarie har börjat i kommunens arkiv och önskar nu att vi drar ut papperskopior på alla PMOjournaler för ar.. »Läs svaret

Skolsköterskans EHT-anteckningar

Publicerat: 2019-03-15
Vi har nu infört digital elevakt i PMO där alla professioner i elevhälsan på skolan har tillgång. Alla har även en professionsakt. Nu har fråga kommit upp om skolsköterskan kan vara sekreterare vid EHT eller elevmöten där flera professioner deltar och då skriva i elevakten. Skolsköterskan skriver .. »Läs svaret

Diagnos i journalen

Publicerat: 2019-02-08
Hej! I vår psykologgrupp har vi diskuterat hur man som skolpsykolog skriver diagnos i PMO. Räcker det att skriva in den i journalen eller bör/ska man klick i den i diagnosrutan. Finns det något fastställt för detta?.. »Läs svaret

Dokumentation av elevärende

Publicerat: 2018-12-12
Hej! Jag undrar hur det är lämpligt och lagligt att dokumentera elevärenden på elevhälsoteamsmöten? Är det OK att dokumentera ärenden och beslut kring elever i ett dokument som finns i en skyddad mapp på datorn som bara vi i elevhälsoteamet har behörighet till? Elevernas namn, svårigheter, insatser.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  utbildning  förskola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se