Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Kan vårdnadshavare neka till att pedagogisk kartläggning i förskolan lämnas över till skolan

Publicerat: 2021-06-12
Hej! Kan en vårdnadshavare neka att en pedagogisk kartläggning lämnas över från förskolan till skolan? Specialpedagog inom förskolan.. »Läs svaret

Gymnasiesärskola med elever boende i elevhem - hur informera alla arbetsledare?

Publicerat: 2021-05-31
Till nästa läsår får vi nya elever till vår gymnasiesärskola. Alla kommer bo på våra olika elevhem. Alla elever plus föräldrar har fått fylla i ett formulär kring allt i princip som rör eleven. Hur man vill bli väckt, allergier, transportsätt till skolan m.m. Det är jag som samlar in formulären som.. »Läs svaret

Vårdnadshavare motsätter sig att känsliga uppgifter överlämnas vid ansökan om tilläggsbelopp

Publicerat: 2021-05-11
Hej Staffan, Jag har en sekretessfråga gällande överlämnande av känsliga uppgifter från en kommunal förskola till en utbildningsförvaltning som svarar under samma nämnd. Finns något hinder mot att lämna ut känsliga uppgifter (hälsouppgifter m.m) om ett barn i en förskola till utbildningsförvaltning.. »Läs svaret

Frågor utifrån din bok "Sekretess och anmälningsplikt..."

Publicerat: 2021-04-08
Hej Staffan Jag sitter just nu och läser din bok "Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola" (mitt ex 2011) för att hitta svar på mina funderingar kring sekretess efter diskussioner på skolan där jag arbetar. Jag ställer vissa frågor som jag hoppas kunna få förtydligade i. Vi är en stor s.. »Läs svaret

Sekretess i ett skol- och huvudmannaöverskridande kränkningsärende

Publicerat: 2021-03-24
En elev från en fristående skola har tillsammans med en elev på en kommunal skola utsatt en elev på den kommunala skolan för kränkande behandling. Vilka sekretessregler förhindrar att den kommunala skolans rektor meddelar den fristående skolan att deras elev varit involverad i ett kränkningsärende?.. »Läs svaret

Kan en vårdnadshavare begära ut sitt barns NPF-utredning, utan att skolan behåller en kopia?

Publicerat: 2021-01-22
Hej! Jag skulle vilja veta om en vårdnadshavare kan begära ut tex sitt barns neuropsykiatriska (NPF) utredning när eleven går ut åk 9, utan att skolan behåller en kopia? Är det någon skillnad om det gäller en friskola eller kommunal skola? Är det dessutom någon skillnad om dokumentet förvaras hos s.. »Läs svaret

Efter anmälan till socialtjänsten begär vh ut alla anteckningar från skolan. Kan jag med hänsyn till eleven neka?

Publicerat: 2021-01-20
Hej! Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola. Jag har under en period träffat en elev som inom tre veckor fyller 12 år. Eleven har berättat om alkoholkonsumtion i hemmet samt verbalt våld och vi har gjort en anmälan till socialtjänsten. Nu begär vårdnadshavaren ut alla anteckningar kring ele.. »Läs svaret

Specialkost av medicinska skäl - hur hantera bifogad information från elevhälsan?

Publicerat: 2021-01-20
I vår kommun kommer en ny E-tjänst att införas för ansökan om specialkost av medicinska skäl och anpassad kost av särskilda skäl för elever med vissa funktionsnedsättningar eller andra allvarliga tillstånd. Tanken är att vårdnadshavare ska bifoga journalkopia där utredning och fastställd diagnos fra.. »Läs svaret

Informera övriga kollegor om en gjord orosanmälan till socialnämnden?

Publicerat: 2021-01-20
Hej! Vi har hamnat i en diskussion på min skola rörande orosanmälan till socialnämnden. Om en lärare i tjänsten gjort en orosanmälan angående en elev, får/ska hen berätta för kollegor för att de ska vara mer observanta om nya saker kommer upp eller gör läraren fel som berättar om sin anmälan? un.. »Läs svaret

Får elevens namn finnas med på ansökan om handledning av psykolog

Publicerat: 2021-01-20
Hej, När ansökan görs för att få handledning av elevhälsan menar vår psykolog att elevens namn inte kan finnas med i själva ansökan. Detta medför att vårt elevhälsoteam sitter och gissar vilken elev som det handlar om. Är det verkligen så att elevens namn inte kan finnas med här? Vad är det som ta.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 33 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

extra anpassningar  studiedagar  åtgärdsprogram  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se