Elevhälsan - Visar en experts besvarade frågor Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Sekretess som hinder vid skolans utredningar?

Publicerat: 2019-11-20
Jag undrar över om/hur sekretessbestämmelser kan påverka ansvarsfördelning och genomförande av den utredningsskyldighet skolan har i ett elevärende. Jag syftar framförallt på: 1. Utredning om elev blivit utsatt för kränkande behandling (6 kap. skollagen) 2. Utredning om orsak till elevs ordnings.. »Läs svaret

Kan en vårdnadshavare neka sitt barn att läsa sin egen journal?

Publicerat: 2019-11-17
Hej, Om en vårdnadshavare inte vill att deras barn läser sin egen elevhälsojournal (EMI) och eleven är mellan 12-16 år. Kan vårdnadshavare neka sitt barn att läsa sin egen journal? Det handlar om att vårdnadshavare har kontaktat skolsköterskan (som så klart dokumenterat samtalet) men vårdnadshavare.. »Läs svaret

Pedagog anmäler min oro till soc och lämnar ut mina personuppgifter-rätt eller fel?

Publicerat: 2019-10-17
Hej!!  Jag undrar om du skulle vilja svara på några frågor. Om man som föräldrar får reda på missförhållanden om ett annat barn som går i samma förskolegrupp ( om något som hänt på fritiden) och pratar i förtroende om det för en pedagog för att rådgöra om man ska anmäla eller inte. Är det då etiskt.. »Läs svaret

HPV-vaccination- föräldrarna är inte överens

Publicerat: 2019-10-17
Jag har en 14-årig dotter som går i 9:an och enligt min mening bör HPV-vaccineras. På hennes skola vill de att bägge föräldrar ska underteckna ett medgivande, men hennes mamma är vaccinskeptisk och säger blankt nej, trots all tung vetenskaplig information från WHO, Folkhälsomyndigheten m.fl. om hur .. »Läs svaret

God man begär ut gamla handlingar från särskolan

Publicerat: 2019-10-14
God man till en 30-årig kvinna begär ut 20 år gamla handlingar/utredningar som ligger till grund för kvinnans inskrivning i särskolan. Den gode mannen hävdar att det är offentliga handlingar. Han kräver att få veta i vilken lagtext det går att läsa att utredningarna inte är offentliga handlingar. .. »Läs svaret

Vårdnadshavare begär ut alla anteckningar från kurator

Publicerat: 2019-10-14
Hej Staffan! Vårdnadshavare har begärt ut alla anteckningar från kurator. Kurator har fört anteckningar i PMO och flera tillfällen har orosanmälningar gjorts pga hemförhållanden hos den vårdnadshavare som nu begär ut anteckningarna. I vår kommun har vi fått till oss att vi alltid ska dokumentera nä.. »Läs svaret

Behövs skriftligt godkännande av vårdnadshavare inför hälsobesök?

Publicerat: 2019-09-17
Hej Staffan! Jag arbetar som skolsköterska sedan ett par år. För en tid sedan ändrades vårt förhållningssätt till hur hälsosamtal med elever får göras. Vi måste nu ha skriftligt godkännande från vårdnadshavarna för att få genomföra hälsosamtal med elever i år 4 och 8 och vårdnadshavare ska också b.. »Läs svaret

Kuratorskontakt på skolans inrådan- behövs föräldrakontakt innan?

Publicerat: 2019-09-04
Hej! Jag arbetar som skolkurator på en fristående gymnasieskola. Har inte jobbat så länge på just denna skola och kommer från grundskoleverksamhet så jag håller på att sätta mig in i det mesta. Frågan jag har handlar om föräldrakontakt. Eleverna här är mellan 16-21 år med tyngdpunkt under 20 så kl.. »Läs svaret

Har en fristående skola skyldighet att ta reda på vem som är vårdnadshavare?

Publicerat: 2019-09-04
Hej! Har en fristående gymnasieskola skyldighet att ta reda på elevens vårdnadshavare. Såg en liknande fråga besvarad av Staffan Olsson. Där stod att "i osäkra fall" kan skolan kontakta Skattemyndigheter. Jag skulle vilja ha ett förtydligande vad räknas som "osäkra fall"? Innebär det att generellt .. »Läs svaret

Måste samtycke inhämtas för samtal med advokat?

Publicerat: 2019-09-03
Jag arbetar som skolkurator och har ett ärende där en elev är placerad enl. LVU. Den ena vårdnadshavaren har överklagat förvaltningsrättens dom medan den andra föräldern samtycker till vård. Om ett par månader är det förhandling i kammarrätten. Nu vill vårdnadshavaren som samtycker till vård att hen.. »Läs svaret

Sida: 1 2 3 4 5 ... 29 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

värdegrund  mobbning  utanförskap  
Hitta fler föreläsare här