Anna Nygren

Sömn, stress, skärmar och hjärnan: Anna Nygren

Jag heter Anna Nygren och jag är elevhälsans.se:s expert på elevers livsstilsfrågor så som t ex sömn, stress, skärmanvändning, inlärning ur ett hjärnperspektiv samt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Utöver min lärargärning har jag jobbat både inom elevhälsan och specialpedagogiskt. I mitt arbete som livsstilspedagog åker jag runt om i Sverige och föreläser om hur elevers livsstil påverkar hur de mår och hur det går för dem i skolan. Åhörarna är både elever, pedagoger, elevhälsopersonal och vårdnadshavare. Jag utbildar även personal inom skola, vård och omsorg i hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att främja psykisk och fysisk hälsa. 2014 lanserades sajten www.unglivsstil.se som jag är grundare av.

Efter att ha jobbat som både grund- och gymnasielärare där jag upplevt hur eleverna blivit mer och mer ofokuserade och trötta vidareutbildade jag mig inom bland annat sömn och stress, hjärna och beteende samt psykiatri. Jag förenar min pedagogiska utbildning, min utbildning inom livsstilsfrågor och min långa erfarenhet av att jobba med ungdomar, både inom skolan och tidigare inom barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan 2007 har jag jobbat med sömn- och stressproblematik hos unga och 2011 kom min första bok i ämnet, Så funkar det! -sömn, stress och lite annat.

Föreläsningar och utbildning

Målgrupp
För elever, vårdnadshavare samt pedagoger och elevhälsans personal.

Innehåll
Exempel på föreläsningar och utbildningar är systematiskt förebyggande och hälsofrämjande arbete, livsstilens påverkan på psykisk hälsa och inlärning, Inlärning ur ett hjärnperspektiv, Sömn och stress, skärmar, sömn och sociala medier mm. Skolor kan även skräddarsy sin egen utbildning eller föreläsning utifrån målgrupp och behov.

Senaste expertsvaren

4 april 2022

Det svåra samtalet

18 oktober 2021

Värdegrund och elevhälsa

10 augusti 2021

Kostnadsfritt webbinarium

27 oktober 2020

Sommartid vs vintertid

Blogg

3 september 2020

Gratis corona-material för elever i åk 6-gy

Blogg

18 mars 2020

Corona ger oss tid att ställa om från åtgärdande till förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete

Blogg

2 oktober 2019

Hjärnan utvecklas genom relationer och socialt samspel

Blogg

28 maj 2019

Skärmar, försämrad inlärningsförmåga och förvirring i känslorna

Blogg

16 april 2019

Socialt jetlag- hälsorisker?

8 april 2019

Stänga av skärmen två timmar innan man ska sova?

8 april 2019

Psykisk hälsa på schemat?

Blogg

10 januari 2019

Popcornhjärna

Blogg

21 augusti 2018

Ökad förskrivning av ångestdämpande läkemedel till barn och unga

Blogg

1 januari 2018

Skärmar, stress och återhämtning

Blogg

5 november 2017

Lyckade skolresultat är en framgångsfaktor

Blogg

8 oktober 2017

Nobelpriset i medicin gick till kroppsklockan!

Blogg

4 september 2017

Grundläggande behov och skolresultat

Blogg

16 mars 2017

Livsstilskunskap för ensamkommande

Blogg

15 januari 2017

Hur hjälper vi bäst unga som går och lägger sig för sent?

Blogg

8 december 2016

Lära ut och lära in

Blogg

22 augusti 2016

Vår stressade skola

Blogg

25 april 2016

Nedkopplingens Dag 12 maj

Blogg

29 mars 2016

Viktigt att hålla kroppsklockan

Blogg

21 mars 2016

Hur lär sig hjärnan?

Blogg

16 mars 2016

Stressade lärare och elever

Blogg

9 februari 2016

Föräldrar oroar sig över barnens skärmtid

Blogg

17 september 2015

Sömn, skärmtid och skolprestation

Blogg