Diana Storvik

Specialpedagog på gymnasiet

Jag är specialpedagog och bloggar under namnet Specialpedagog på gymnasiet. Jag svarar på frågor kring specialpedagogik och att använda stödmallar i undervisningen. Jag brinner för skolutveckling och mitt mål är att bidra till en skola där fler elever lyckas få en gymnasieexamen. Mitt fokus är att hjälpa elever att hitta strategier för sitt lärande i syfte att bli mer självständiga.

Mina expertområden ligger nära det som jag dagligen arbetar med i mitt yrke som specialpedagog. I min roll som specialpedagog arbetar jag nära lärare, skolledning och övriga i elevhälsa. Under de senaste åren har jag arbetat med att utveckla och att implementera olika stödstrukturer bland annat i form av olika stödmallar. Jag lägger också ett stort fokus på vårt närvarofrämjande arbete. En annan viktig del i mitt arbete är att se till att de elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd också får det.

De områden som jag arbetar mycket med och kan svara på frågor om:

  • Ledning och stimulans, att skapa en tillgänglig utbildning.
  • Tydliggörande pedagogik, genom strategier, mallar och bildstöd
  • Närvarofrämjande arbete och problematisk skolfrånvaro
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • De specialpedagogiska yrkesrollen (handleda, utreda, förebygga, skolutveckling, samverkan)
  • Elevhälsans arbete (samverkan mellan olika professioner, utveckling av elevhälsan).

Läs mer på min blogg!

Föreläsningar och workshops

Studiestrategier i gymnasiet

Föreläsningen bygger på min boken Studiestrategier i gymnasiet – För undervisning och lärande och under föreläsningen varvas teori och praktik och ett stort fokus ligger på Hur:et. Hur kan vi arbeta med studiestrategier i syfte att öka eleverna självständighet som de har nytta av under gymnasiet och gör dem väl förberedda för högskolestudier.

Studiestrategier i grundskolan

Föreläsningen handlar om hur vi kan arbeta med studiestrategier i grundskolan, med fokus på äldre elever (högstadiet). Under föreläsningen varvas teori och praktik och ett stort fokus ligger på Hur:et. Hur kan vi arbeta med studiestrategier i syfte att öka eleverna självständighet som de har nytta av i grundskolan och gör dem väl förberedda för gymnasiet.

Stödjande strukturer för ökad delaktighet

Här läggs ett stort fokus på hur vi kan arbeta med äldre elever (högstadiet, gymnasiet) för att bygga goda stödstrukturer och samtidigt öka elevernas självständighet. Här lyfter jag bla tydliggörande pedagogik, tillgängliga mallar, självreglerat lärande, studiestrategier.

Extra anpassningar med fokus på studieförberedande program

Hur kan vi stödja och vägleda en elev genom gymnasiet för att göra eleven redo för gymnasiearbetet (och fortsatta studier)? Hur kan vi arbeta med eleverna för att förbereda dem för fortsatta studier? Hur kan vi bygga goda stödstrukturer kring eleverna i syfte att öka deras självständighet? Hur kan vi skapa en tillgänglig lärmiljö där undervisning i studiestrategier är en naturlig och självklar del?

Elevhälsans förebyggande och främjande arbete

Här läggs fokus på hur vi kan skapa en struktur för att uppmärksamma och identifiera behov, formulera stödåtgärder och följa upp och utvärdera stödåtgärder. Genom strukturerade samtal får vi pusselbitar som vi kan använda i det främjande och förebyggande arbetet. Fokus är ökad måluppfyllelse och närvaro. 

Senaste expertsvaren

31 maj 2024

31 maj 2024

30 maj 2024

30 maj 2024

29 maj 2024

12 februari 2024

23 november 2023

Heta ämnen just nu!

Elevhälsan tipsar om intressanta ämnen, föreläsningar och frågeställningar just nu inom elevhälsa, i samarbeta med våra partners.

13 november 2023

6 november 2023

20 juni 2023

20 juni 2023

9 februari 2023

8 februari 2023

7 juni 2022

6 april 2022

21 mars 2022

Specialpedagogik och stödmallar i undervisningen

17 januari 2022

Specialpedagogik och stödmallar i undervisningen

20 december 2021

9 maj 2021

Blogg

2 maj 2021

18 april 2021

Blogg

11 mars 2021

Blogg

24 februari 2021

Blogg

3 februari 2021

Blogg

10 januari 2021

Blogg

5 januari 2021

Blogg

10 december 2020

Blogg