Gudrun Löwendahl Björkman

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen”. Stödmaterialet konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Gudruns egna e-böcker utgår från Skolverkets skrifter, läroplanerna, rapporter från våra skolmyndigheter samt aktuell forskning. De utskriftsbara e-böckerna är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Nu finns fem olika e-böcker och under hösten 2022 kommer ytterligare en.

Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare på skolor och konferenser. Hon har bl.a. anlitats av Skolverket och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Gudruns utbildningsinsatser fokuserar på hur vi kan arbeta hälsofrämjande, förebygga svårigheter, göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd.

Läs mer på Gudruns egna hemsida!

Föreläsningar och workshops

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket inom områdena:

 • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
 • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
 • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i kunskapskraven
 • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Skapa en hälsofrämjande skola för alla parter

Processtödjare- och processledare inom

 • Elevhälsans förebyggande och främjande insatser
 • En tillgänglig lärmiljö
 • Stödinsatser och rutiner
 • En mer hälsofrämjande skola

Handledning och konsultationer

Handledning av grupper och enskilda, samt erbjuder även konsultationer för:

 • Lärare, resurspersoner och fritidshemspersonal
 • Specialpedagoger och speciallärare
 • Elevhälsopersonal
 • Verksamma handledare/metahandledning

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket.

Gudrun kan anlitas via Elevhälsan.se alternativt i direktkontakt via www.GLBatgardsprogram.com

Senaste expertsvaren

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

25 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

19 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

4 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

22 mars 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

16 mars 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 mars 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

28 februari 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

14 februari 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 februari 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

31 januari 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

24 januari 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

16 januari 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 december 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

6 december 2021

1 december 2021

30 november 2021

30 november 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

23 november 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

9 november 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

26 oktober 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

18 oktober 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

14 oktober 2021

14 oktober 2021

12 oktober 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

4 oktober 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

28 september 2021

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram