Gudrun Löwendahl Björkman

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen”. Stödmaterialet konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Gudruns egna e-böcker utgår från Skolverkets skrifter, läroplanerna, rapporter från våra skolmyndigheter samt aktuell forskning. De utskriftsbara e-böckerna är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Nu finns fem olika e-böcker och under hösten 2022 kommer ytterligare en.

Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare på skolor och konferenser. Hon har bl.a. anlitats av Skolverket och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Gudruns utbildningsinsatser fokuserar på hur vi kan arbeta hälsofrämjande, förebygga svårigheter, göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd.

Läs mer på Gudruns egna hemsida!

Föreläsningar och workshops

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket inom områdena:

 • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
 • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
 • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i kunskapskraven
 • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Skapa en hälsofrämjande skola för alla parter

Processtödjare- och processledare inom

 • Elevhälsans förebyggande och främjande insatser
 • En tillgänglig lärmiljö
 • Stödinsatser och rutiner
 • En mer hälsofrämjande skola

Handledning och konsultationer

Handledning av grupper och enskilda, samt erbjuder även konsultationer för:

 • Lärare, resurspersoner och fritidshemspersonal
 • Specialpedagoger och speciallärare
 • Elevhälsopersonal
 • Verksamma handledare/metahandledning

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket.

Gudrun kan anlitas via Elevhälsan.se alternativt i direktkontakt via www.GLBatgardsprogram.com

Vägledning för grundskolan - omslag

Vägledning för grundskolan

Läs mer om publikationer under ”Läs mer”

Läs mer

Vägledning för vuxenutbildningen - omslag

Vägledning för vuxenutbildningen

Läs mer om publikationer under ”Läs mer”

Läs mer

Hälsofrämjande skolutveckling - omslag

Hälsofrämjande skolutveckling

Läs mer om materialet under ”Läs mer”

Läs mer

Vägledning för gymnasieskolan - omslag

Vägledning för gymnasieskolan

Läs mer om materialet under ”Läs mer”

Läs mer

Särskilt stöd - omslag

Särskilt stöd

Läs mer om materialet under ”Läs mer”

Läs mer

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska - omslag

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

Läs mer om materialet under ”Läs mer”

Läs mer

Senaste expertsvaren

20 februari 2023

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

9 februari 2023

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

23 januari 2023

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

16 januari 2023

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

20 december 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

18 december 2022

16 december 2022

Heta ämnen just nu!

Elevhälsan tipsar om intressanta ämnen, föreläsningar och frågeställningar just nu inom elevhälsa, i samarbeta med våra partners.

9 december 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

28 november 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

14 november 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

7 november 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

31 oktober 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

24 oktober 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

13 oktober 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

13 september 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

6 september 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

13 juni 2022

1 juni 2022

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

4 maj 2022

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

25 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

19 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

4 april 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram