Gudrun Löwendahl Björkman

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen”. Stödmaterialet konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Gudruns egna e-böcker utgår från Skolverkets skrifter, läroplanerna, rapporter från våra skolmyndigheter samt aktuell forskning. De utskriftsbara e-böckerna är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Nu finns fem olika e-böcker och under hösten 2022 kommer ytterligare en.

Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare på skolor och konferenser. Hon har bl.a. anlitats av Skolverket och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Gudruns utbildningsinsatser fokuserar på hur vi kan arbeta hälsofrämjande, förebygga svårigheter, göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd.

Läs mer på Gudruns egna hemsida!

Föreläsningar och workshops

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket inom områdena:

 • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
 • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
 • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i kunskapskraven
 • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Skapa en hälsofrämjande skola för alla parter

Processtödjare- och processledare inom

 • Elevhälsans förebyggande och främjande insatser
 • En tillgänglig lärmiljö
 • Stödinsatser och rutiner
 • En mer hälsofrämjande skola

Handledning och konsultationer

Handledning av grupper och enskilda, samt erbjuder även konsultationer för:

 • Lärare, resurspersoner och fritidshemspersonal
 • Specialpedagoger och speciallärare
 • Elevhälsopersonal
 • Verksamma handledare/metahandledning

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket.

Gudrun kan anlitas via Elevhälsan.se alternativt i direktkontakt via www.GLBatgardsprogram.com

Vägledning för grundskolan - omslag

Vägledning för grundskolan

Läs mer om publikationer under “Läs mer”

Läs mer

Vägledning för vuxenutbildningen - omslag

Vägledning för vuxenutbildningen

Läs mer om publikationer under “Läs mer”

Läs mer

Hälsofrämjande skolutveckling - omslag

Hälsofrämjande skolutveckling

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Vägledning för gymnasieskolan - omslag

Vägledning för gymnasieskolan

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Särskilt stöd - omslag

Särskilt stöd

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska - omslag

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

Läs mer om materialet under “Läs mer”

Läs mer

Senaste expertsvaren

31 januari 2018

Enskild undervisning och särskild undervisning

17 januari 2018

Modersmålsundervisning – anpassad studiegång

19 december 2017

Förändra elevsynen via Skolåtgärdsprogram

23 november 2017

Pysa skrivning i engelska?

22 oktober 2017

Går om en årskurs – Behövs åtgärdsprogram?

22 oktober 2017

Grundskoleelevs utbildning inom grundsärskolan

24 september 2017

Hur ofta behöver beslutet om anpassad studiegång dokumenteras?

17 september 2017

Måste vårdnadshavare säga ja till ITPA-test?

3 september 2017

Räcker det att eleven utvecklas i riktning mot målen?

27 augusti 2017

Åtgärdsprogram vid diabetes och allergi

21 augusti 2017

Särskilt stöd utanför schemat

12 juni 2017

Ska Åp avslutas inför gymnasiet?

15 maj 2017

Utredning vid hög frånvaro, så kallad hemmasittare

3 maj 2017

Åtgärdsprogram redan i årskurs 1?

29 mars 2017

Var dokumenteras beslut om SU-grupp och anpassad studiegång?

23 mars 2017

Åtgärdsprogram för integrerad grundsärskoleelev

22 februari 2017

Tester som elevhälsan utför

9 februari 2017

Tilläggsbelopp inför årskurs 1

26 januari 2017

Vad gäller vid anpassad studiegång

15 januari 2017

Behöver Mål stå i åtgärdsprogram

14 december 2016

Anpassning vid NP i engelska

11 december 2016

Delegerat åtgärdsprogram och speciallärare saknas

30 november 2016

Pedagogiska tester

17 november 2016

Utredning särskilt stöd/Pedagogisk utredning/Kartläggning

31 oktober 2016

Vad bör man skriva i åtgärdsprogrammet?

3 oktober 2016

Dokumentation av extra anpassningar

20 september 2016

Inte med på idrotten pga kronisk sjukdom- anpassad studiegång och ÅP?