Hans Olsson från RFSU

Skolans sexualarbete

Jag arbetar med sexualundervisning på RFSU:s förbundskansli. Jag är utbildad
mellanstadielärare. På RFSU arbetar jag med att utveckla och stötta skolans
sexualundervisning. Det gör vi bland annat genom att ta fram olika material för skolan, som
“Vill du?” och “Världens viktigaste bok” och att ge fortbildning, som den digitala Vecka Sex.

Just nu arbetar vi med att samla in elevhälsans erfarenheter av att arbeta med sexuell hälsa. Jag har även arbetat med Unescos riktlinjer för sexualundervisning.

I flera år svarade jag på frågor om kropp, pubertet och sexualitet från barn 9-13 år i det nu
nedlagda radioprogrammet 1000 modiga frågor. F

Frågorna och poddarna finns kvar på nätet, här!

Senaste expertsvaren