Jens Alm

Prorenata Journal

Jens Alm, läkare, grundare och VD för Prorenata AB svarar på frågor om dokumentation i elevhälsosystemet Prorenata Journal. Till Jens kan du ställa frågor om hur man bäst använder Prorenata Journal i elevhälsans arbete.

Senaste expertsvaren

17 juni 2021

Scanna in andra professioners dokument i elev-akten

Att använda Prorenata

23 mars 2021

Scanna in andra professioners dokument i elev-akten

Att använda Prorenata

5 juni 2020

Elevakten och EMI:s tillgång till den- svar från Staffan Olsson, Prorenata och CGM

Att använda Prorenata

20 juni 2019

Hur skickar man journaler mellan Prorenata Journal och PMO?