Johan Hallberg

Om att organisera och leda elevhälsoarbete.

Johan Hallberg är rektor i Kolsva skolområde i Köpings kommun. Han har sedan år 2004 arbetat med skolutvecklingsfrågor med fokus på elevhälsa, skolkultur och värdegrund.

Johan Hallberg är och har varit aktiv i flera skolors och huvudmäns utvecklingsprojekt i frågor kring elevhälsans ledning, utformning och struktur, bland annat på uppdrag av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Elevhälsan i Kolsva har under Johan Hallbergs ledning utvecklats till vad de kallar ”en verklig stödfunktion för lärarna” – som ger tidiga, kraftfulla, insatser för eleverna. Resultatet? Från att 80-85% av eleverna var behöriga till gymnasieskolan, till att 100% av eleverna klarat grundskolan, under många år.

Skolan tar regelbundet emot studiebesök med inriktning skolutveckling och Elevhälsa.

Hemsida: www.koping.se/ malmaskolan

Facebook: www.facebook.com/ malmaskolan 

Kontakt: johan.hallberg@koping.se

Senaste expertsvaren

23 september 2021

”Från kaos till ordning”

Att leda och organisera elevhälsa

3 april 2019

Finns metoden "från kaos till ordning" nedskriven?

21 augusti 2018

Komma igång med elevhälsoarbetet

6 juni 2017

Mentorsträffar-hur organiserar ni dem?

31 oktober 2016

Bestraffningar/konsekvenser inom skolan

12 maj 2016

Tionde skolår- vem beslutar?

12 maj 2016

Elevhälsoarbetet i Kolsva är jätteintressant- hur får skolsköterskan tiden att räcka till?

26 april 2016

Mottagen i Särskolan. Fullt, säger kommunen!

7 november 2015

Anteckningar, protokoll från EHT-möten- vad gäller?

16 september 2015

Att vända en klass- från kaos till ordning

9 september 2015

Kan vi mejla hem protokoll till föräldrar

23 augusti 2015

Skola utan speciallärare eller specialpedagog

23 augusti 2015

Göra elevhälsoarbete viktigt för alla