Johan Hallberg

Om att organisera och leda elevhälsoarbete.

Johan Hallberg är rektor i Kolsva skolområde i Köpings kommun. Han har sedan år 2004 arbetat med skolutvecklingsfrågor med fokus på elevhälsa, skolkultur och värdegrund.

Johan Hallberg är och har varit aktiv i flera skolors och huvudmäns utvecklingsprojekt i frågor kring elevhälsans ledning, utformning och struktur, bland annat på uppdrag av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Elevhälsan i Kolsva har under Johan Hallbergs ledning utvecklats till vad de kallar ”en verklig stödfunktion för lärarna” – som ger tidiga, kraftfulla, insatser för eleverna. Resultatet? Från att 80-85% av eleverna var behöriga till gymnasieskolan, till att 100% av eleverna klarat grundskolan, under många år.

Skolan tar regelbundet emot studiebesök med inriktning skolutveckling och Elevhälsa.

Hemsida: www.koping.se/ malmaskolan

Facebook: www.facebook.com/ malmaskolan 

Kontakt: johan.hallberg@koping.se

Senaste expertsvaren

6 juli 2023

23 september 2021

Att leda och organisera elevhälsa

3 april 2019

21 augusti 2018

6 juni 2017

31 oktober 2016

12 maj 2016

Heta ämnen just nu!

Elevhälsan tipsar om intressanta ämnen, föreläsningar och frågeställningar just nu inom elevhälsa, i samarbeta med våra partners.

12 maj 2016

26 april 2016

7 november 2015

16 september 2015

9 september 2015

23 augusti 2015

23 augusti 2015