Johan Lindmark

Att uppfatta i en tillgängliggjord lärmiljö

Johan har arbetat som syn- och hörselpedagog i snart 25 år. 

De senaste 10 åren har Johan varit kommunal syn- och hörselpedagog i flera kommuner i Stockholms län, varav nu och de senaste 4 åren i Haninge kommun. 

Johans utbildningsinsatser fokuserar på hur vi kan arbeta med att genom att öka den visuella och auditiva tillgängligheten så att alla kan uppfatta undervisningen och därmed öka allas känsla av delaktighet.

Johan kan ge kunskap till personal och verksamhetsledning kring barns och elevers synsituation respektive hörselsituation. 

Johan ger stöd kring förutsättningar som behövs vid syn- och eller hörselnedsättning. Han ger även vägledning för verksamheter, vars barn och elever har full syn och hörsel, men som vill utveckla sin lärmiljö t ex för att ljudnivåerna ska sjunka.

Senaste expertsvaren