Johan Olsson

Psykosocial hälsa, prosociala klassrum, salutogen lärmiljö och värdegrund

Johan Olsson är yrkesverksam som skolkurator inom Malmö stad och har även erfarenhet som skolledare, inom grundskola och autismverksamhet. Efter sin socionomexamen har han fortbildat sig inom samtalsmetodologi, psykologi och sociologi för att kunna möta det breda och komplexa uppdraget som den psykosociala aspekten av skolan utgör både i och utanför elevhälsan. Johan har även grundat en podd om elevhälsa med särskilt fokus på värdegrund, och skriver om elevhälsa.

Utifrån sin omfattande och gedigna kompetens och sina olika erfarenheter från skola har Johan en unik och tvärprofessionell ingång i elevhälsans komplexa arbete.

Johan arbetar med att sprida kunskap om psykosocial hälsa och har särskild kompetens kring prosociala klassrum, salutogen lärmiljö och värdegrund.

Läs mer på Grundatsnack

 

Föreläsningar och utbildning

Johan är en uppskattad processledare, handledare och föreläsare inom elevhälsa. Genom sin interprofessionella erfarenhet har Johan en bred kunskap om både organisation-, grupp- och individprocesser.

Senaste expertsvaren