Karin Jordås

Framgångsrik föräldrasamverkan

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar som högstadielärare och rektor i områden som präglas av stora sociala utmaningar, varav några år med ungdomar som, inte klarade att gå i vanlig skola. Många år arbetade jag också med specialpedagogik och i elevhälsoteam.

Därifrån har jag tagit med kunskap om låg-affektivt bemötande, familjeterapi, systemteori och ett tydligt ledarskap. Där lärde jag mig mycket om hur man kan samverka med föräldrar på ett bättre sätt och där finns mycket att göra- både i skolorna, men också med föräldrar. Efter två år på en skolmyndighet så blev jag generalsekreterare för en ideell organisation, Mentor Sverige vars uppdrag var att stärka ungdomar för att förebygga droganvändning. Organisationen genomgick en enorm tillväxt på tio år, tredubblade omsättningen och ökade antalet nådda ungdomar från några hundra till över 17000.

Efter åtta år som chef för Mentor Sverige så blev jag också generalsekreterare för Mentor International som verkar i 30 länder.

Sen slutet på 2018 driver jag Karin Jordås AB och jag brinner för att stötta och hjälpa skolor och organisationer. Jag är har gått statliga rektorsprogrammet, är utbildad personalgruppshandledare, diplomerad coach och coachar individer och grupper.

Föreläsningar och workshops

Upplägg 1

 • Intervju med rektor och två lärare om hur utmaningarna med föräldrar ser ut på skolan.
 • Föreläsning en timme med frågestund.
 • Workshop på skolan med träning i form av rollspel.
 • Coaching av personal. 2-10 timmar.
 • Medskick- lathund.

Upplägg 2

 • Öppen föreläsning- hur man samverkar med föräldrar.
 • Frågestund.

Upplägg 3

 • Hur stöttar man sina lärare som skolledare i samverkan med föräldrar?
 • Intervju med rektor.
 • Workshop med ledningsgruppen på skolan.
 • Coaching av skolledare. 2-10 timmar.
 • Tillägg- föreläsning för föräldrar om att samarbeta med skolan på ett framgångsrikt sätt.

Upplägg 4 – Hur kan man stärka sitt ledarskap i klassrummet?

 • Föreläsning
 • Workshop för lärare.
 • Coachning av lärare.

Senaste expertsvaren