Katerina Sparr Holinkova

Sexualitet, samtycke och relationer

Brinner för att integrera ämnen som handlar om sexualitet, samtycke och relationer i den ordinarie undervisningen. Hur inkluderar vi alla elever i skolverksamheten och hur kan vi på bästa sätt, med enkla medel jobba förebyggande för att främja psykisk hälsa bland målgrupper som ofta exkluderas?

Svarar också på frågor som handlar om sexualitet, identitet och normkritik. Har du som personal fått en fråga du inte vet hur du ska besvara? Vilket ansvar har du som lärare att svara på dessa frågor? När ska du hänvisa vidare och när ska du som lärare faktiskt ta reda på frågan?

Vad undrar elever över egentligen? Hur breddar vi synen på sexualitet, bort från traditionell biologi till att faktiskt vara en del av alla ämnen i skolan

Kurator/Socialpedagog på Entréskolan

Senaste expertsvaren