Magdalena Berger

Tillgänglighet, psykisk ohälsa och samverkan elevhälsa

”Hur ska jag agera när en elev visar tecken på psykisk ohälsa? Hur ska jag få lärare att anpassa undervisning för elever med funktionsnedsättningar? Vad menas egentligen med tillgänglig lärmiljö?”

Magdalena är leg. lärare, specialpedagog och handledare med spetskompetens inom bland annat psykisk ohälsa, särbegåvning, NPF och har lång erfarenhet av elevhälsoarbete. Hon svarar även på frågor om samverkan mellan elevhälsoteamet och lärarkollegiet och hur man bäst skapar goda relationer i organisationen i syfte att främja hälsa och stödja elevernas lärande.

Magdalena arbetar som specialpedagog, föreläsare och författare och har lång erfarenhet från grundskolan, särskolan, förskolan och gymnasiet samt kunskap och erfarenhet från psykiatrin. Hon har också suttit i styrelsen för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa samt OCD-föreningen i Stockholms län.

Föreläsningar och utbildning

Målgrupp
För elever, vårdnadshavare samt pedagoger och elevhälsans personal.

Innehåll

  • Psykisk ohälsa i skolan
  • KASAM – Känsla av sammanhang
  • Elevhälsa och lärarhälsa
  • Arbeta med barn till föräldrar med psykisk sjukdom
  • Tillgänglighet & inkludering

Det går också bra att komma med övriga önskemål inom elevhälsa och specialpedagogik.

Senaste expertsvaren

16 juni 2021

Webbinarium med Magdalena Berger

2 maj 2021

Titel på webbinarie

10 april 2020

Flera elever i klassen har jobbigt med att svara på frågor och prata inför klassen

8 mars 2020

Elev på gymnasiet har plötsligt blivit tyst och drar sig undan

13 februari 2020

Utreda frånvaro – kan en pedagogisk utredning gälla som utredning?

4 februari 2020

Elev stressad och stannar hemma vid prov

24 januari 2020

Hur förhåller jag mig till att hon valt att prata med mig och inte med kuratorn eller mentorn?

24 januari 2020

Andra elever berättar om en flicka som skär sig