Martin Lossman

Jag heter Martin Lossman och föreläser om rörelse, hälsa, risker med stillasittande i skolan, inlärning och digital stress i skolans värld. Jag föreläser både för skolor och kommuner. Under nästan hela mitt liv har jag arbetat med barn och ungdomar i alla åldrar från förskola till gymnasiet. 2009 blev jag, tillsammans med mina kollegor, tilldelad priset för årets pedagog. Som tidigare lärare i idrott, hälsa och ledarskap var jag en av de första från Sverige att besöka Naperville Senior high School, USA. En skola som aktivt arbetar med rörelse och fysisk aktivitet under hela skoldagen. Detta blev startskottet som ledde till utbildningar och föreläsningar i hela Sverige med fysisk aktivitet/rörelse och inlärning som tema. Att arbeta med hälsa i skolan lönar sig! Både för hälsans skull men även för att öka skolprestationen.

Sedan dess har det blivit föreläsningar och även längre utbildningar med bl.a Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), International Schools, UR Play etc.

Specialområden:

 • fysisk aktivitet/rörelse kopplat till inlärning
 • aktiva klassrum-ny pedagogik i skolan
 • digital stress-hur påverkar det oss?
 • pulsträning och inlärning
 • psykisk ohälsa och stress kopplat till fysisk aktivitet
 • ledarskap och grupprocesser

Målgrupp
Pedagoger, elever, skolledning, vårdnadshavare och elevhälsans personal.

Innehåll

 • Rörelse/fysisk aktivitet i skolan. Vad säger forskningen, historiken, konkreta lösningar, vilka vinster ser vi och hur man arbetar pedagogiskt.
 • Stillasittande i skolan. Vad leder det till, hur kan skolan bygga strategier.
 • Digitala strategier. Varför behövs detta, vad säger forskningen, hur kan skolan skapa detta.
 • Sömn. Vilka kopplingar finns till skolprestationen, hur kan skolan, elever och vårdnadshavare tänka.
 • Psykisk hälsa i skolan. Samtalstrategier, kopplingen till rörelse/sömn.

Bonusmaterial
https://www.teamkoncepteducation.se

Senaste expertsvaren