Nils Lundin

Expert inom medicinsk elevhälsa

Nils Lundin arbetar som barn- och ungdomsläkare och skolläkare. Han har tidigare varit verksamhetschef för dåvarande skolhälsovården i Helsingborgs stad och har varit huvudredaktör för tidskriften Elevhälsa liksom haft expertuppdrag i Kronprinsessparets stiftelse. Nils har bl a varit ordförande i Svenska Skolläkarföreningen, men även suttit i styrelserna till Barnläkarföreningen och Svensk förening för ungdomsmedicin.

Han har uppdrag som Socialstyrelsens vetenskapliga råd i skolhälsovård och har medverkat i olika utredningar och uppdrag inom Socialstyrelsen, Skolverket liksom Skolinspektionen. Han individhandleder blivande skolläkarspecialister liksom grupphandleder både skolläkare och skolsköterskor i landet.

Till vardags arbetar han både som skolläkare och på ungdomsmottagningar i Skåne liksom på den tonårsmottagningen Blå Kamelen som han startade på 90-talet.

Kontakta oss för förfrågan om Nils tjänster

Senaste expertsvaren

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa

30 maj 2023

Medicinsk elevhälsa

27 mars 2023

Medicinsk elevhälsa

7 mars 2023

Medicinsk elevhälsa

8 november 2021