Skolpsykologerna Rova & Sjögren

Skolpsykologi och elevhälsa

Rova & Sjögren Psykologi består av 14 psykologer. Företaget grundades 2015 av psykologerna Erik Rova och Anton Sjögren. Idag har Rova & Sjögren kontor i Umeå, Göteborg, Stockholm, Malmö och levererar skolpsykologtjänster, handledning, utbildningar, psykologutredningar och genomlysningsarbeten till kommuner över hela Sverige.

-Vi vill vara en smidig samarbetspartner med skräddarsydda lösningar som möter skolor och kommuners behov, det kan vara att täcka upp vid föräldraledighet eller arbetstoppar, handledning till elevhälsopersonal, riktade utbildningsinsatser, eller mer långsiktiga lösningar för att få till ett elevhälsoarbete av hög kvalitet, säger Anton Sjögren.

– Vi svarar gärna på era frågor kring skolpsykologi och elevhälsa, våra psykologer har bred, gedigen erfarenhet och ett mycket stort engagemang för skola och skolpsykologi, säger Erik Rova.

Rova & Sjögren Psykologi erbjuder en rad olika tjänster. Läs mer om det här!

Senaste expertsvaren

24 april 2024

Skolpsykologens arbete