Skolkuratorerna Sofi och Sara

Det skolsociala arbetet i skolan

”Skolkuratorerna Sofi och Sara är nya experter här på elevhälsan.se. Sara och Sofi har mångårig erfarenhet av elevhälsoarbete och utveckling. Båda har arbetat inom grundskola låg, mellan och högstadiet samt inom gymnasiet. De brinner för att stärka det psykosociala arbetet i skolan för att kunna skapa en trygg och utvecklande lärmiljö för alla barn. ​

Skolkuratorerna Sofi och Sara svarar på era frågor kring det skolsociala arbetet i skolan. De utbildar, föreläser, handleder och arbetar som processtöd inom skolnärvaro, sociallärmiljö, grupputveckling och skolkuratorns uppdrag. ​

”Vi måste sluta att enbart fokusera på symtomen och istället rikta resurser för att arbeta med orsakerna. Vi behöver kunskapsbaserade arbetssätt som gör att vi kan upptäcka, kartlägga, analysera, åtgärda och utvärdera vårt arbete. Det är då vi får till det systematiska arbetet som gör att vi främst arbetar förebyggande och främjande i skolan. Då hjälper vi fler elever i ett mycket tidigare skede”​

Sofi Finnstam är utbildad socionom med mångårig erfarenhet som skolkurator. Hon har drivit verksamhetsnära elevhälsoutveckling där skolkultur och kommunikation är särskilda intresseområden. Sofi har tidigare varit en del av ett närvaroteam. Sara Lindahl är utbildad socialpsykolog med en elektroingenjörsutbildning i botten, en spännande kombination av kunskaper som gör att Sara driver elevhälsoarbete och skolutveckling på flera nivåer med stor framgång.​Sara har arbetat som skolkuratorsamordnare och varit en del av den centrala elevhälsans utvecklingsgrupp. Hon har drivit projekt inom social hållbarhet, tillgängliga lärmiljöer och skolnärvaro.

Sofi och Sara har utvecklat och skapat Buhobox – en skolsocial verktygslåda där de förenar psykosociala metoder med smart digital teknik. Buhobox är en metod och ett arbetssätt som fokuserar på gruppen och är ett stöd i skolans elevhälsoarbete. ​​

”För att förebygga psykisk ohälsa och mobbning behöver vi upptäcka utanförskap i ett tidigt skede. Tillhörighet, samhörighet och gemenskap är viktigt för att vi alla ska må bra, därför behöver vi arbeta mer med gruppen.”​

Följ oss på instagram och facebook Skolkuratorerna Sofi och Sara.​

Läs mer om våra tjänster och produkter på www.buhobox.se

Senaste expertsvaren

21 mars 2024

Skolsocialt arbete

18 mars 2024

Skolsocialt arbete

9 januari 2024

Skolsocialt arbete

6 september 2023

Skolsocialt arbete

6 juli 2023

Skolsocialt arbete

15 juni 2023

Skolsocialt arbete

8 juni 2023

Skolsocialt arbete

Heta ämnen just nu!

Elevhälsan tipsar om intressanta ämnen, föreläsningar och frågeställningar just nu inom elevhälsa, i samarbeta med våra partners.

21 mars 2023

Skolsocialt arbete

7 februari 2023

Skolsocialt arbete