Staffan Olsson

Sekretessexpert

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera föreläser och författar han i en egen regi.

Staffan är även författare till flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny upplaga 2019. Boken “LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”  riktad till all LSS-personal, utkom sommaren 2020.

Han har hållit ett antal uppskattade webbinarier och fortbildningar för Elevhälsan.se.

Kontakta oss för förfrågan om Staffans tjänster

Senaste expertsvaren

29 juni 2022

Staffan Olsson – Rättssäker elevhälsa med tyngdpunkt i lagstiftning till stöd för skolans elever

29 juni 2022

Elev med ADHD och vårdnadshavare som obstruerar – vad göra?

Sekretess

14 juni 2022

Tankar om barns sexuella kontakter när de är under 18 år

Sekretess

14 juni 2022

Staffan Olsson – Tystnadsplikt

9 juni 2022

Vad göra när 17- årig kvinnlig elev nyligen gift sig i Sverige enligt hemlandets tradition?

Sekretess

16 maj 2022

Svår oro för ett barn- vad kan göras?

Sekretess

12 maj 2022

En kränkningsutredning- vad har vårdnadshavare rätt att få insyn i?

Sekretess

11 maj 2022

Får EMI anteckna uppgifter i elevakt vid elevfrånvaro?

Sekretess

4 maj 2022

Var ska dokument förvaras – i eller utanför elevakten?

Sekretess

19 april 2022

Internatskola med elevboende – föräldrars rätt?

Sekretess

14 april 2022

Kan ett skattningstest lämnas ut?

Sekretess

13 april 2022

Vår rektor är ointresserad av elevhälsans arbete. Vad göra?

Sekretess

21 mars 2022

Får en utomstående behandlare kontaktas vid en elevs suicidtankar?

Sekretess

15 mars 2022

Staffan Olsson – Elever som inte fullgör sin skolgång

15 mars 2022

Hur ska olika utlåtanden från psykolog, logoped m.m. förvaras?

Sekretess

14 mars 2022

Vem ska få insyn i mina patientjournaler när jag slutar?

Sekretess

11 mars 2022

Tystnadsplikt mot andra vid friskolan eller vid skolmyndigheten.

Sekretess

8 mars 2022

Kan skolsköterska, trots medgivande från vårdnadshavare, neka till att SHV-journal rekvireras av elevens nya skola?

Sekretess

7 mars 2022

Fråga angående vilka insatser som bör anses ligga inom ramen för hälso-och sjukvård “för en skolpsykolog

Sekretess

7 februari 2022

Poem om slutet för pandemin

Sekretess

7 februari 2022

Elevbråk på film – får vi lämna ut?

Sekretess

31 januari 2022

Informera elevers vårdnadshavare när deras barn vittnat för att reda ut en konflikt?

Sekretess

28 januari 2022

Extern utredning – får den skannas in i min psykologjournal?

Sekretess

28 januari 2022

Skicka journal från grundskola till gymnasium

Sekretess

20 januari 2022

Ska skolan kalla till SIP-möten?

Sekretess

14 januari 2022

Kollegial journalgranskning – vad gäller kring sekretess

Sekretess

3 januari 2022

Samtal med bara en vårdnadshavare – vad bör man tänka på?

Sekretess