Staffan Olsson

Sekretessexpert

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera föreläser och författar han i en egen regi.

Staffan är även författare till flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny upplaga 2019. Boken “LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”  riktad till all LSS-personal, utkom sommaren 2020.

Han har hållit ett antal uppskattade webbinarier och fortbildningar för Elevhälsan.se.

20 apr 2023
4 maj 2023

Kontakta oss för förfrågan om Staffans tjänster

Senaste expertsvaren

7 februari 2023

Får jag lämna vittnesuppgifter till polis?

Dokumentation, Sekretess

1 februari 2023

Har jag rätt att få kopia av mitt barns journal?

Dokumentation, Sekretess

27 januari 2023

Hälsobesök av små barn utan vårdnadshavaren med

Dokumentation, Sekretess

12 januari 2023

Får skolläkaren läsa skolpsykologens journal med vårdnadshavares samtycke?

Dokumentation, Sekretess

11 januari 2023

Staffan Olsson – Elever som inte fullgör sin skolgång

10 januari 2023

Staffan Olsson – Dokumentation i skolans arbete med elever

5 januari 2023

Vad får lämnas från förskola till skola hos samma huvudman?

Dokumentation, Sekretess

8 december 2022

Digital utbildning – Staffan Olsson om “Tystnads- och anmälningsplikt i förskolan”

21 november 2022

Händelse mellan elever – ska jag genast kontakta rektor?

Dokumentation, Sekretess

17 november 2022

Hur kunna hjälpa en 18-åring som tvingats flytta hemifrån?

Dokumentation, Sekretess

10 november 2022

Måste vi  berätta vilket barn som angrep ett annat?

Dokumentation, Sekretess

5 november 2022

Ett vaccinationsmedgivande för alla vaccinationer?

Dokumentation, Sekretess

2 november 2022

Rektors samtal med 7-årig elev helt utan vårdnadshavarens godkännande

Dokumentation, Sekretess

31 oktober 2022

Ska inte skolpsykologens anteckna i Prorenata vid ett möte med vårdnadshavare?

Dokumentation, Sekretess

25 oktober 2022

Transelev – har skolan skyldighet kontakta hemmet?

Dokumentation, Sekretess

24 oktober 2022

Kan en vårdnadshavare neka den andre vårdnadshavaren att ta del av barnets journal?

Dokumentation, Sekretess

13 oktober 2022

Hur länge ska en specialpedagogs anteckningar sparas i förskolan?

Dokumentation, Sekretess

4 oktober 2022

Lämna ut adressuppgift om förrymd elev

Sekretess

3 oktober 2022

Känsliga frågor till elev via sms

Sekretess

23 september 2022

Vad ska vi skriva i elevakten efter en återgivning?

Sekretess

22 september 2022

Anmäla till soc vid svårt missbruk när en elev är över 18 år

Sekretess

21 september 2022

Sociala utredningsdelen inför eventuellt mottagande i särskola – hur göra?

Sekretess

9 september 2022

Digital utbildning – Staffan Olsson om “Tystnadsplikt”

7 september 2022

Kollega har baktalat mig inför rektor

Sekretess

25 augusti 2022

Staffan Olsson – Ökad trygghet och studiero i skolan

22 augusti 2022

Skugga rektor- hur gäller sekretess och etik?

Sekretess

29 juni 2022

Staffan Olsson – Rättssäker elevhälsa med tyngdpunkt i lagstiftning till stöd för skolans elever