Staffan Olsson

Sekretessexpert

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera föreläser och författar han i en egen regi.

Staffan är även författare till flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny upplaga 2019. Boken “LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”  riktad till all LSS-personal, utkom sommaren 2020.

Han har hållit ett antal uppskattade webbinarier och fortbildningar för Elevhälsan.se.

10 nov 2022

Staffan Olsson – Tystnadsplikt

2,5 timmar 14:30

Kontakta oss för förfrågan om Staffans tjänster

Senaste expertsvaren

7 december 2021

Sekretess över organisationsgränser

Sekretess

1 december 2021

Tydlig sekretessgräns mellan EMI och övrig skola

Sekretess

24 november 2021

Är jag skyldig informera annan skola om att nakenbilder har skickats på elev?

Sekretess

23 november 2021

Vårdnadshavare vill inte låta skolsköterska ha kontakt med deras barn

Sekretess

22 november 2021

Barn som valt att inte ha kontakt med en av sina vårdnadshavare

Sekretess

17 november 2021

Att använda benämningen sköterska?

Sekretess

8 november 2021

Skyldig att informera föräldrarna om samtal utifrån kamratstödjarverksamhet?

Sekretess

1 november 2021

Tystnadsplikt angående att jag som elev snusar

Sekretess

28 oktober 2021

Vad får jag muntligt lämna till socialnämnden vid en orosutredning

Sekretess

27 oktober 2021

Drogtester på elever utan läkarordination?

Sekretess

27 oktober 2021

Inget samtycke till psykologisk utredning-anmälan till socialnämnden?

Sekretess

26 oktober 2021

Vem kan begära ut utredning och ÅP?

Sekretess

22 oktober 2021

Vårdnadshavare begär att vi ska radera anteckningar i elevhälsojournalen

Sekretess

21 oktober 2021

Incidentrapport

Sekretess

20 oktober 2021

Elev i kläm mellan föräldrar

Sekretess

4 oktober 2021

Samverkan med regionen vid covidvaccination

Sekretess

4 oktober 2021

Eleven vill radera mina samtalsanteckningar

Sekretess

14 september 2021

Dokumentation i skolans arbete med elever

8 september 2021

Får jag träffa en elev utan vårdnadshavarens vetskap?

Sekretess

8 september 2021

Vad får lämnas mellan en skola på ett SiS-hem och andra skolor?

Sekretess

7 september 2021

Vilka får jag som kurator informera på en friskola?

Sekretess

2 september 2021

Får rektor informera ny skolas rektor om att vårdnadshavare begärt in underlag inför en egenremiss?

Sekretess

1 september 2021

Rättsmedicin begär ut patientjournal – vad gäller?

Sekretess

31 augusti 2021

Sekretess gentemot socialtjänsten inom förskolan

Sekretess

31 augusti 2021

17-årig sons journal. Får vårdnadshavare läsa?

Sekretess

25 augusti 2021

Information till vårdnadshavare

Sekretess

20 augusti 2021

Tillgång till journaler

Sekretess