Staffan Olsson

Sekretessexpert

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera föreläser och författar han i en egen regi.

Staffan är även författare till flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny upplaga 2019. Boken “LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”  riktad till all LSS-personal, utkom sommaren 2020.

Han har hållit ett antal uppskattade webbinarier och fortbildningar för Elevhälsan.se.

17 feb 2022

Staffan Olsson – Tystnadsplikt

2,5 timmar 14:30

Kontakta oss för förfrågan om Staffans tjänster

Senaste expertsvaren

2 september 2021

Får rektor informera ny skolas rektor om att vårdnadshavare begärt in underlag inför en egenremiss?

Sekretess

1 september 2021

Rättsmedicin begär ut patientjournal – vad gäller?

Sekretess

31 augusti 2021

Sekretess gentemot socialtjänsten inom förskolan

Sekretess

31 augusti 2021

17-årig sons journal. Får vårdnadshavare läsa?

Sekretess

25 augusti 2021

Information till vårdnadshavare

Sekretess

20 augusti 2021

Tillgång till journaler

Sekretess

18 augusti 2021

Ta del av en elevjournal när eleven är 16,5 år?

Sekretess

17 augusti 2021

Angående samtycke från vårdnadshavare

Sekretess

16 augusti 2021

Att spara orosanmälningar i elevakten

Sekretess

29 juni 2021

Kurators psykosociala samtal med elever

Sekretess

16 juni 2021

Webbinarium med Staffan Olsson

31 maj 2021

Gymnasiesärskola med elever boende i elevhem – hur informera alla arbetsledare?

Sekretess

11 maj 2021

Vårdnadshavare motsätter sig att känsliga uppgifter överlämnas vid ansökan om tilläggsbelopp

Sekretess

2 maj 2021

Titel på webbinarie som alla vill gå på!

8 april 2021

Frågor utifrån din bok "Sekretess och anmälningsplikt…"

Sekretess

24 mars 2021

Sekretess i ett skol- och huvudmannaöverskridande kränkningsärende

Sekretess

22 januari 2021

Kan en vårdnadshavare begära ut sitt barns NPF-utredning, utan att skolan behåller en kopia?

Sekretess

20 januari 2021

Efter anmälan till socialtjänsten begär vh ut alla anteckningar från skolan. Kan jag med hänsyn till eleven neka?

Sekretess

20 januari 2021

Specialkost av medicinska skäl – hur hantera bifogad information från elevhälsan?

Sekretess

20 januari 2021

Informera övriga kollegor om en gjord orosanmälan till socialnämnden?

Sekretess

20 januari 2021

Får elevens namn finnas med på ansökan om handledning av psykolog

Sekretess

20 januari 2021

Förbereda elever inför besök hos skolsköterskan

Sekretess

18 januari 2021

Hur överlämna dokumentation mellan kuratorer vid skolbyte?

18 januari 2021

Informera övrig elevhälsa om elevkontakt med kurator

14 januari 2021

Sekretess i särskolan vid mottagande och för klasslistor

14 januari 2021

Elevdokumentation inom grundsärskolan

16 oktober 2020

Inspelade ljud-eller videosamtal med elever