Staffan Olsson

Sekretessexpert

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera föreläser och författar han i en egen regi.

Staffan är även författare till flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny upplaga 2019. Boken “LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”  riktad till all LSS-personal, utkom sommaren 2020.

Han har hållit ett antal uppskattade webbinarier och fortbildningar för Elevhälsan.se.

17 feb 2022

Staffan Olsson – Tystnadsplikt

2,5 timmar 14:30

Kontakta oss för förfrågan om Staffans tjänster

Senaste expertsvaren

29 augusti 2020

Protokoll-offentligt eller inte?

23 augusti 2020

Får avlämnande skola lämna ut åtgärdsprogram till ny skola utan medgivande?

17 augusti 2020

Kombinerad tjänst som skolsköterska och lärare på samma skola

9 juli 2020

Vill vara anonym -har jag ändå skyldighet informera polis och vittna?

7 juni 2020

Elev har en relation med sin lärare

1 juni 2020

Elevakten och EMI:s tillgång till den- även med svar från Prorenata och CGM

4 maj 2020

Rutiner kring skolfrånvaro och EMI:s medverkan

24 april 2020

Screena samtliga elever i grundskolan genom att registrera ögonrörelser och ljudupptagning- slutligt svar nu!!!

9 april 2020

Vid distansundervisning – hur ska EMI fortsätta sitt uppdrag och hur kan hälsosamtal genomföras?

23 mars 2020

Två frågor- kurators elevsamtal när skolan är stängd

13 mars 2020

Får vi neka vårdnadshavare tillgång till barnets journal med hänvisning till Barnkonventionen?

5 februari 2020

Kniv upptäcktes vid städkontroll i ett elevrum – får vi ta kniven?

3 februari 2020

Starta tjejgrupp

31 januari 2020

Polis önskar kopior av shv-journal för att identifiera avliden elev – vad gäller?

30 januari 2020

Lämna ut personnummer till växeltelefonist?

8 januari 2020

Kan kontrakt som omyndig elev skrivit även gälla efter 18-årsdagen?

2 december 2019

Publicera personliga uppgifter om föräldrar på anslagstavla

2 december 2019

Vilken rätt har vårdnadshavare till insyn vid kränkning i grundskolan?

20 november 2019

Sekretess som hinder vid skolans utredningar?

17 november 2019

Kan en vårdnadshavare neka sitt barn att läsa sin egen journal?

17 oktober 2019

Pedagog anmäler min oro som förälder till soc och lämnar ut mina personuppgifter-rätt eller fel?

17 oktober 2019

HPV-vaccination- föräldrarna är inte överens

14 oktober 2019

God man begär ut gamla handlingar från särskolan

14 oktober 2019

Vårdnadshavare begär ut alla anteckningar från kurator

17 september 2019

Behövs skriftligt godkännande av vårdnadshavare inför hälsobesök?

4 september 2019

Kuratorskontakt på skolans inrådan- behövs föräldrakontakt innan?

4 september 2019

Har en fristående skola skyldighet att ta reda på vem som är vårdnadshavare?