Tomas Lönn

Mental friskvårdsexpert

Hjälper skolor att föra in mental friskvård på schemat. Frågor och svar om hur man hjälper unga att bygga upp en god psykologisk motståndskraft.

Tomas Lönn är hälso & sjukvårdskurator inom primärvården med specialistkompetens inom mental friskvård och positiv psykologi. Tomas är även MHFA instruktör (Första hjälpen vid psykisk ohälsa) genom Karolinska Institutet i Stockholm. Utbildningsmässigt har Tomas en psykoterapiexamen inom Existentiell psykoterapi, en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT samt en akademisk examen i psykologisk coachning och positiv psykologi. Tomas främsta intresseområde är mental friskvård och hur detta kan implementeras i skolarbetet i syfte att öka den unge individens skyddande faktorer med målet att minska risken för psykisk ohälsa.

Tomas delar sin arbetsvecka mellan primärvården och sitt eget utbildningsföretag (Resistant Minds). Resistant Minds mission handlar om att sprida kunskapen från aktuell forskning om hur man på ett effektivt sätt kan öka sin psykologiska motståndskraft och på så vis bli bättre på att hantera livets berg och dalbana. Företagets övergripande mål är att bidra till en bättre mental hälsa i samhället.
Tomas är författare till böckerna Mentalt Stark, Carpe Vitam och Carpe Diem samt är en mycket uppskattad föreläsare med över 1000 föreläsningar i sitt bagage.

Senaste expertsvaren

3 maj 2020

Definition psykisk ohälsa

3 maj 2020

Självmordstankar

8 januari 2019

Hur påverkar mental friskvård ungas hälsa positivt?

3 december 2018

Vad finns för hjälp för en skola som vill få fler bland personalen att engagera sig?

27 november 2018

Teoretisk grund?

23 november 2018

Utbildar ni elever eller främst lärare?

19 november 2018

Skillnad mellan mental friskvård och andra program som används i skolan