Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Elev undrar- ”Får kurator lämna ut mitt namn?”

15 februari, 2024

Fråga:

Hej,

Jag har berättat för min kurator om min kompis cannabismissbruk och hon har nu ringt hem till kompisens föräldrar. Men han nekar allt.

Jag vill verkligen inte att min kompis eller hans föräldrar ska få veta att det var jag som berättade. Får kuratorn berätta för någon att jag gav ut informationen? Är det helt förbjudet eller bara förbjudet under vissa förhållanden? I så fall vilka?

B

Svar:

Hej B,

För det första tycker jag att det är starkt och viktigt av dig att ta upp din kompis drogproblem när du är orolig. Jag vet inte om din kompis själv är elev på skolan men förutsätter det. Något förbud för en kurator att kontakta föräldrar till en annan elev om dennes eventuella problem finns inte men det är viktigt att kuratorn hanterar informationen hon fått från dig på ett tillfredsställande sätt.

Det finns ingen som helst anledning för henne att nämna ditt namn vid samtalet med hemmet. Istället bör hennes tillvägagångssätt vara att först ha ett samtal med eleven utan att nämna ditt namn och vid fortsatt oro kontakta hemmet, även då utan att ange ditt namn. Skolan har anmälningsplikt till socialnämnden vid drogmissbruk av en person under 18 år men inte ens vid en sådan anmälan finns en skyldighet att nämna ditt namn. Är det ett brott mot tystnadsplikten att röja namnet för föräldrarna?

Lagstiftningen ser ut så att det bara får röjas om det står klart att den uppgiften kan lämnas utan men för dig, d.v.s. utan att du drabbas av t.ex. andras ringaktning eller negativa känslor eller handlingar. Jag bedömer att om ditt namn nämndes (du skriver inget om att det var så) så kan det sägas vara ett tystnadspliktsbrott. Är det ett brott som anses som ringa är det inte straffbart dock, men annars kan det leda till dagsböter, skadestånd och ytterst till fängelsestraff.

Hälsningar från Staffan

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson