Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Får skolsköterskan göra så?

25 september, 2023

Fråga:

Skolsköterskan tog vår son som är 8 år gammal för ett rutin hälsosamtal utan att meddela oss som föräldrar. Vi var på skolan och väntade på att sonen skulle komma ut och blev otroligt oroliga.  Ingen av lärarna visste var min son var. Efter ett tag kom skolsköterskan med min son att hon trodde att han skulle vara på fritids; sa att hon inte visste att han skulle gå hem direkt. 

Efter ett par dagar ringer hon och säger att antingen kommer vi på en dag och tid som hon bestämt och träffar henne  och skolläkaren eller så kommer hon att remittera till BUP som hon förmodar att skolläkaren ändå skulle gjort på grund av att sonen har gått upp i vikt. Får man ens göra så? 

Vi vill anmäla skolsköterskan, kan jag göra det?

Förälder

Svar:

Hej du förälder,

Ert barn är endast 8 år. Vid den åldern kan inte skolsköterska och barn träffas för samtal utan att vårdnadshavarna känner till det och helst är med, det är endast möjligt om ett tonårigt barn så önskar. Du visste inte heller att samtalet skedde just inför din hämtning av barnet, vilket vållade bekymmer för dig.

Det är mycket viktigt när barnen är små att ett samarbete med barnets vårdnadshavare eftersträvas av all skolpersonal. Om skolsköterska och skolläkare är oroliga för ett barns vikt ska detta diskuteras med vårdnadshavarna. Om dessa inte kommer till ett planerat samtal om barnets vikt kan det leda till oro och, vid känslan av att barnet far illa, en tvingande anmälan till socialnämnden. Men först bör inbjudan till samtal ha skett några gånger, förhinder att träffas kan förstås finnas för föräldrarna. 

Det är knappast möjligt att remittera ett litet barn till BUP utan vårdnadshavarnas godkännande. BUP tar inga samtal med barn under tvång. Däremot är som sagt anmälan till socialnämnden tvingande för alla i skolan vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa. Kraftig viktuppgång kan vara en sådan orsak till anmälan om den kan tänkas bero på dåliga matvanor och föräldrars oförmåga att ge barnet den omsorg barnet behöver.

Mitt råd är att ni föräldrar i första hand  har samtal med skolsköterskan och skolläkaren för att diskutera barnets viktuppgång. De behöver få er bild av detta och era synpunkter om vad som eventuellt behöver göras. Det är dock inte straffbart att inte ingripa som förälder när sitt barn ökar kraftigt i vikt men det kan vara ett tecken på att barnet inte mår bra och att samtal med socialtjänstens personal kan vara nödvändiga, via en anmälan till socialnämnden. 

Om en skolsköterska begår fel kan man ta ett samtal med skolsköterskans chef. Man kan också, vid en skolmyndighet, inte en friskola, anmäla ett fel till Justitieombudsmannen. En tredje möjlighet är att kontakta Skolinspektionen för att påtala en brist eller ett fel som hälso- och sjukvårdens personal har begått. Det är möjligt oavsett skola och skolform. Men i första hand bör alltid kritiken framföras direkt till den skolsköterska som felat och/eller till dennes chef. I bästa fall kan man då få en ursäkt och/eller en förklaring.

Hälsningar från Staffan

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson