Till Frågor & svar

Sekretess

Får skolan göra så här? 

1 november, 2023

Fråga:

Hej,

Vi ska ha möte med elevhälsan om sonens skolsituation om ett par veckor, han är nyss fyllda 12 år. Idag berättade han att specialpedagogen hämtat honom i klassrummet för att prata. Han hade fått fylla i något papper med olika frågor på (som hon hade hjälpt honom att svara på). Vi har inte fått någon som helst info om detta. Får man lov att göra så här utan att fråga oss?? Vi har inte ens haft möjlighet att förbereda honom på detta. Hon bara hämtade honom. Det känns verkligen helt fel. Tacksam för svar.
L

Svar:

Hej L,

Er son befinner sig i den ålder i ett gränsland, då ett barn i vissa fall, utifrån sin mognad, skulle kunna ha kontakt med skolans personal vid mer ingående samtal som hen själv söker. I detta fall handlar det dock om att en specialpedagog ställer frågor till sonen som han har fått besvara med hjälp. Inom några veckor finns dessutom ett samtal för er föräldrar inplanerat tillsammans med skolans elevhälsa om pojkens skolsituation.. 

Min bedömning är att inför ett djupare samtal eller vid undersökningar av olika slag med en elev som inte nått tonåren är det bästa och mest rimliga att hemmet för det första kontaktas i förväg och för det andra får en möjlighet att finnas med då frågor ställs. Jag vet inte om specialpedagogen haft för avsikt att presentera pojkens svar för er innan elevhälsomötet sker men det räcker inte enligt min uppfattning.  
Ta gärna upp detta med skolans personal och säg att ni gärna såsom vårdnadshavare vill vara delaktiga hela vägen för ert barn. Utgångspunkten är ju alltid att eftersträva ett bra samarbete mellan skola och vårdnadshavare, allt i syfte att skapa så goda utbildningsförhållanden som möjligt för ett barn.

Hälsningar
Staffan O

PS. Se gärna via länken ett av mina tidigare svar, där jag utgår ifrån vad Justitieombudsmannen (JO) har uttalat om föräldrakontakt och barns ålder. Det går därifrån bra att hitta hela JO:s uttalande DS
https://www.elevhalsan.se/expertsvar/jo-om-elevhalsans-samtal-med-elever/

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson