Till Frågor & svar

Hur samarbeta när endast en förälder är samarbetsvillig?

6 juli, 2023

Fråga:

Hur gör man med samarbete med föräldrar till barn i förskolan då en av föräldrarna inte vill samarbeta eller ta till sig den informationen man ger men den andra föräldern är samarbetsvillig? Kan man jobba med den föräldern som är villig eller måste man alltid ha med båda två? Barnet är i behov av särskilt stöd. Föräldrarna är gifta och bor ihop.
Vore jättetacksam för svar!

Med vänlig hälsning Annalena


Svar:

Jag är säker på att ni har gjort och gör ett fantastiskt arbete med barnet. Det är bra att ni också fortsätter att försöka nå båda föräldrarna, för det gynnar barnet och dess utveckling. 

Vi glömmer ibland att många föräldrar hamnar i en form av kris när de tolkar vår information, som om någonting skulle vara fel med deras barn, trots att det inte varit det som vi har sagt. Det kan vara så att den andra föräldern nu befinner sig i den fas i krisen som kallas ”förnekelsefas” och den kan pågå ett tag. En väg att stödja föräldern att komma vidare i krisbearbetningen kan vara att vid nästa mötestillfälle sätta ord på att det kan vara jobbigt för föräldrar att få denna typ av information som de har fått från förskolan. Därefter kan ni be föräldern att berätta vad denne kommer ihåg från förra mötet och hur det kändes, samt vilka tankar och eventuella rädslor som har dykt upp efter mötet. Då är det lättare för er att byta perspektiv och få en förståelse för föräldern.  Efter detta kan ni vid behov beskriva er önskan om samarbetet och fråga föräldrarna vad som är viktigt för dem så att samarbetet ska fungera väl. Ett annat sätt kan vara att ni personal får konsultation eller handledning av personal inom det specialpedagogiska, medicinska eller psykologiska området.  Ett tredje sätt är att t.ex. en pedagogisk ledare eller förskolechefen leder mötena. Ni kan naturligtvis ha en dialog med föräldrarna om de båda önskar komma på mötena, men då är det viktigt att båda två känner sig välkomna.

I Skolverkets reviderade allmänna råd för förskolan (2016) finns ett kapitel som handlar om särskilt stöd (sid 32-34) och ett som handlar om samarbetet med hemmet (sid 35-38). I råden framkommer bl a att ”En god samverkan med och stor lyhördhet för vårdnadshavarnas synpunkter är extra viktig när det gäller insatser för barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Enligt skollagen ska barnets vårdnadshavare ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.” (sid 34).  

Här kan du läsa mer om Skolverkets reviderade allmänna råd för förskolan (2016)

Här kan du ladda ner Skolverkets reviderade allmänna råd för förskolan (2016)

/Gudrun Löwendal Björkman

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson