Till Frågor & svar

Luciafotografering i skolan/i kyrkan

6 juli, 2023

Fråga:

Hej!
Jag och en kollega var på din föreläsning i Malmö för ett tag sen om sekretess och tystnadsplikt. Jag har en liten fråga som kanske du kunde svara på, eller i alla fall kanske vägleda oss lite i.

Nu inför stundande Luciafirande så skickade vår rektor ut följande mail: ”Observera att det är totalt foto- och filmningsförbud under Luciaframträdandet på grund av en ny lag.” Lite klumpigt skrivit med tanke på att hen inte refererade till vilken lag hen tänker på. Hade kanske inte varit något problem om det nu inte var så att en förälder kommit med starka motargument.

Han hävdar sin rätt enligt EU- lagar och som privatperson att fotografera. Att han känner sig kränkt på grund av att han inte kan utöva sin största hobby, fotografering. Att vi tar bort hans rätt att fotografera sitt barns luciafirande. När vi enligt lag påpekar fotoförbud, anser han att vi kriminaliserar ett handlande att utföra sin rätt att uttrycka sig i foto och film.

I går när jag pratade med mannen i fråga fick jag känslan av att om vi inte ändrade vårt beslut skulle han driva detta vidare rättsligt.

Vi ansåg att det var det bästa beslut vi kunde ta med tanke på att vi har tre barn med skyddad identitet och tre andra barn som är adopterade från annat land. Deras föräldrar har skrivit på papper att deras barn inte får finnas med på publika bilder.

Hur kan vi gå till väga? Finns det någon lag vi kan stödja vårt beslut på? Jag kan lägga till att avslutningen ska ske i en kyrka som ju är en allmän plats.

Med vänliga hälsningar
A


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-03-10)

Hej A och tack för en aktuell fråga,

För det första: En förskola eller skola är ingen allmän plats. Det innebär att dess ledning kan bestämma regler för om eller hur fotografering och filmning får ske där, när undervisning bedrivs eller i alla andra sammanhang i skolans lokaler eller andra utrymmen.

Någon ny lag som förbjudet privatpersoner att fotografera finns inte, så vitt jag vet. För övrigt omfattas inte privatpersoner av den nya GDPR-Dataskyddsförordningen. Det rektor skrev är alltså inte korrekt. 

För det andra: Luciafirandet sker hos er i en kyrka. Det är sant att kyrkan ses som en allmän plats. Men min bedömning är att restriktioner om fotografering kan ställas upp när som i detta fall en skola hyr eller utan kostnad lånar en kyrkolokal för ett evenemang  i skolans regi. Då kan kyrkan såsom hyrd/lånad ses som en lokal som för tillfället disponeras av skolan. Fotograferings- och filmningsförbud bör då vara möjligt att besluta om. Skulle föräldern vilja få denna fråga prövad av Skolinspektionen eller JO bör ni tacka och ta emot- varje sådan prövning är värdefull för att klargöra lagstiftningen.

Jag kan tillägga att det  nuförtiden är relativt vanligt att man i skolor och förskolor beslutar om fotograferings- och/eller filmningsförbud. Du pekar i din fråga på ett mycket starkt skäl för ett sådant beslut; att tre barn har skyddade uppgifter via myndighetsbeslut och att föräldrar till tre andra barn har uttryckt önskemål om att barnen inte får finnas med på publika bilder. Jag gissar att det dock kan vara svårt att säkert övervaka att fotografering/filmning inte sker i en kyrkolokal med många besökare. Det är en sak som de sex berörda barnens föräldrar måste beakta innan  de bestämmer sig för att låta barnen vara med vid luciafirandet.

Det är svårt att i ett meddelande till föräldrar vara helt tydlig och öppen med orsaker till att de inte ska få filma/fotografera. Rimligen borde de acceptera det beslut som har fattats och förstå att bakomliggande orsaker kan finnas. Men den acceptansen försvåras nog i viss mån av att rektor gav en fyrkantig och rimligen felaktig förklaring till förbudet.

Hälsningar och fint Luciafirande i kyrkan önskar
Staffan

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson