Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Måste vi  berätta vilket barn som angrep ett annat?

6 juli, 2023

Fråga:

Hej,
Mitt namn är M och jag jobbar som barnskötare på en förskola.

Jag har läst Staffan Olssons  artikel ”Tänk på vad du säger – och till vem” i Förskoletidningen.
Men jag har en fundering. Vi hade för ett tag sedan en fortbildning, där fick vi höra att om ett barn slår ett annat, och föräldern till offret frågar vem det var som slog måste vi säga vem.

Alltså till exempel om Kalle slår Lisa. Då berättar nån av oss pedagoger för Lisas vårdnadshavare att idag var det ett barn som slog Lisa. Men om då föräldern kräver att få veta vem, ska vi enligt denna nya lag/regel då berätta.

När vi fick höra detta blev jag och alla mina kollegor förvånade, för vi har alltid gått med tanken att man aldrig får ge ut sådan information, för det vore som att utlämna barnet. Enligt mig känns det som väldigt känslig information att utge sånt, och att det ingår i tystnadsplikten.

Vore väldigt tacksam om ni tog er tid att svara då det känns som att dom två motsäger varandra.


Svar:

Hej M,

Jag förstår att detta är en svår fråga att hantera inför den eller de föräldrar som frågar om vilket barn som bitit, klöst eller slagit det egna barnet. 

En uppgift om vilket barn det är kan vara mycket känslig för det barn som har angripit ett annat barn eller för det angripande barnets föräldrar. Min bedömning är att tystnadsplikt gäller i den situationen. I min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, 2019, skriver jag så här på s. 109:

”När föräldrar klagar på att barn klöser eller biter deras barn kan man bekräfta vad som skett. Oftast har ju det barn som drabbats själv berättat vad som hänt och vem som bitit. Samtidigt måste man undvika att det som sägs upplevs som kritik mot det bitande eller klösande barnet eller dess familj. Det är bättre att diskutera personalens ansvar i den här situationen. Man kan förklara att barnen bråkade med varandra när händelsen inträffade, att händelser som denna inte är ovanliga och att det är personalens uppgift att se till att inget barn ska drabbas. Personal och förskolerektor måste uppfattas som trovärdiga i sådana situationer.”

Det är viktigt att ni, när ett barn placeras i förskola, berättar om den stränga tystnadsplikt ni har och att den innebär att ni inte kan lämna ut känsliga uppgifter om andra barn eller andra föräldrar. Var också tydliga då att berätta att det är ni som har ansvar för verksamheten och att barnen har det bra där. Den informationen kan gärna ges skriftligt via någon broschyr  som kanske handlar om ”Att börja i förskolan”. Har ni tydligt informerat om detta så tror jag att föräldrar bättre förstås att ni inte i känsliga lägen kan berätta känsliga saker om andra barn eller namnge dem.

Barn bråkar och kan emellanåt vara elaka mot varandra. Men hela ansvaret för att barnen inte ska kunna angripa varandra ligger på er i personalen. Jämför gärna med bestämmelsen i skollagens kapitel 6. Ni ska förebygga och beivra kränkande behandling. Men det är huvudmannen som ska granskas, inte det enskilda barnet som gjort något. På samma sätt bör ni tänka när ett barn slår ett annat:

– Var fanns vi i personalen och vad kunde vi ha gjort för att förhindra detta? Förhoppningsvis förstår de flesta föräldrar detta och kräver inte att få namnet på ett barn som slog eller bet det egna barnet. Skulle man ändå fråga efter namnet så är min uppfattning att ni inte ska lämna ut det, eftersom det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men för det slående barnet eller barnets närstående personer, t.ex. föräldrar och syskon. Bestämmelsen om tystnadsplikt finns för fristående förskolor i skollagen 29 kap. 14 § och vid förskola i myndighetsform i offentlighets- och sekretesslagen 23 kap. § §. Den är sträng och tystnadsplikten utgår ifrån vad den/de som tystnadsplikten gäller anser om en uppgifts känslighet för barnet eller de närstående till barnet..

För Elevhalsan.se har jag nyligen spelat in en film om tystnadsplikt som förskolor inom kort kan köpa för en ringa kostnad. Den är utmärkt för den verksamhet som bättre vill förstå tystnadsplikten och hur den ska tolkas. Kontakta johannes@elevhalsan.se för mer info om detta.

Hälsning
Staffan

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson