Till Frågor & svar

Anpassad studiegång

När elev undervisas ensam hos special­lärare – Är det enskild undervisning?

21 mars, 2024

Fråga:

Hej,

jag har börjat på en ny skola och här säger rektorn att jag ska skriva in ”enskild undervisning” i elevers åtgärdsprogram om jag som speciallärare undervisar dem enskilt. Det har jag aldrig gjort tidigare. Stämmer det som rektorn säger?

Tacksam för svar
Lotta


Svar:

Hej Lotta,

och tack för din fråga.
Det vanligaste brukar vara att en elev undervisas ensam t ex hos specialläraren en eller några lektioner i veckan. Detta räknas inte som enskild undervisning. Då kan ni i åtgärdsprogrammet exempelvis skriva ”Undervisning ensam med specialläraren” alternativt ”En-till-en undervisning hos specialläraren”. Under rubriken ”Omfattning i tid” förtydligar ni sedan exempelvis ”3 X 30 minuter per vecka”.

Om en elev däremot undervisas enskilt av en speciallärare eller av annan lärare på heltid eller en betydande del av sin skolvecka så räknas det som enskild undervisning. Det finns dock inte definierat i tid vad ”betydande del av elevens skolvecka” innebär. När jag föreläste för Skolverkets regi 2014 så angav Skolverkets jurister till oss föreläsare att det kan till exempel vara 8-10 stycken 40 minuters pass per vecka. Det här är lite klurigt för om eleven exempelvis har en problematisk frånvaro och för närvarande enbart klarar av att vara i skolan ca 400 minuter per vecka, så kan ju 200 minuter per vecka räknas som en betydande del av denna elevs skolvecka. Enskild undervisning, är en ingripande form av särskilt stöd som endast får beslutas av rektor.

Rektor behöver även vara delaktig i uppföljningar och utvärderingar av åtgärdsprogrammet. Rektor har ett särskilt ansvar för att säkerställa att eleven inte har denna åtgärd under en längre tidsperiod än vad som bedöms vara nödvändigt. Denna åtgärd behöver dokumenteras juridiskt korrekt. I min e-bok ”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd” finns flera konkreta exempel på hur vi kan dokumentera och utvärdera denna åtgärd. Ni hittar även konkreta exempel i min inspelade föreläsning om ”Särskilt ingripande former av särskilt stöd” som ger olika konkreta exempel och förtydligar delar som skolledare, specialpedagoger och speciallärare med flera brukar fråga mig om.  

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman 
www.GLBatgardsprogram.com 

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson