Till Frågor & svar

12 årig pojke som har sex med en myndig flicka- ska föräldrarna kontaktas?

19 oktober, 2010

Fråga:

Hej! Jag har en fråga som länge legat och skvalpat i min hjärna. För en längre tid sedan kom det till min och skolsköterskans kännedom att en 12-årig pojke haft sex med en myndig flicka. Då hon ansåg detta allvarligt tog vi kontakt med föräldrarna. Pojken tog mycket illa upp och kontaktade ungdomsmottagningen som menade att vi från skolan handlat fel, vi borde inte tagit kontakt med föräldrarna utan detta var pojkens privatsak. Jag pratade med ungdomsmottagningen som säger att de aldrig, vad det än gäller, kontaktar föräldrar eller socialtjänst mot ungdomars vilja. För mej känns detta ytterst märkligt då det pojken varit med om enligt lagen definieras som ett brott (våldtäkt mot barn) och att föräldrarna dessutom har vårdnadsansvaret. Har ungdomsmottagningen stöd i lagen för sin hållning?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-22)

Hej M,
Jag håller med dig helt i din uppfattning om allvaret i din fråga. Det du beskriver är ett sexualbrott som en 12-årig pojke utsatts för av en betydligt äldre kvinna. Skulle detta hamna hos en åklagare skulle åtal väckas och domen med all sannolikhet bli fällande.

Ungdomsmottagningens inställning är oförklarlig. Visserligen har de ingen tvingande skyldighet att polisanmäla men sexualbrott mot barn ska som absolut huvudregel anmälas till polisen. Dessutom är detta enligt min uppfattning något som även socialnämnden måste få vetskap om genom en anmälan dit.

Hur kan en sexuell relation mellan en 12-åring och en myndig person ses som en privat sak? Hemmet ska informeras- helt rätt! Och polisanmälan göras mot den kvinna som utnyttjar eller misstänks utnyttja pojken.

Ungdomsmottagningens inställning borde prövas, t.ex. via en anmälan till JO. Visserligen har jag i flera fall stött på ungdomsmottagningar som i vissa grannlaga fall undviker att kontakta hemmet i delikata frågor men aldrig i ett fall som detta.

Hälsningar från Staffan