Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

14-årig flicka har oskyddat sex- ska hemmet kontaktas?

5 september, 2023

Fråga:

Hej,

Har ett dilemma där jag inte är säker på om jag gjort rätt gällande sekretess! En vårdnadshavare vill att allt som berör hens barn ska rapporteras till hen! Problemet är att barnet som är 14 år, under våren hade oskyddat sex med en annan 14-åring. Jag vet enbart om detta tillfälle eftersom eleven efteråt kom direkt till mig.

Jag ordnade tid till ungdomsmottagningen samma dag dit eleven också gick. Jag har inte berättat något om detta för vårdnadshavaren eftersom barnet absolut inte ville att hen skulle få veta detta. Ungdomsmottagningen har inte heller berättat något för föräldrarna om besöket där. Gjorde jag fel? Borde jag berättat för föräldern att eleven har haft sex, eftersom hen är under 15 år? Funderar mycket på detta och undrar om jag gjorde fel som inget sa?

”Osäker och våndande skolsköterska”

Svar:

Hej,

Den fråga du ställer innebär att vuxna som barnet möter- i detta fall en skolsköterska och ungdomsmottagningen- har att bedöma ett barns behov av integritet gentemot en vårdnadshavares rätt till insyn i viktiga aspekter av sitt barns liv. Hemmet ska i viktiga sammanhang kunna ge barnet stöd i samtal med barnet eller i kontakt med andra myndigheter, t.ex. polis, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

I det fall du nämner sägs inget om sexuella övergrepp och tvång. Skulle våld finnas med i bilden eller en tydlig åldersskillnad mellan två inblandade barn talar mer för att en hemkontakt bör tas. Något exakt och givet svar på den fråga du ställer finns inte utan svaret kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Jag minns ett fall från slutet av 90-talet då en 11-årig flicka i norra Stockholm vid två tillfällen blev gravid med sex månaders intervall utan att flickans vårdnadshavare kontaktades av skolsköterska, mödravård eller sjukhusets kvinnoklinik. JO kritiserade detta, beroende på barnets ålder och omständigheterna i övrigt. Men i ditt fall är bedömningen svårare. Det som talar för att kontakt inte ska tas med hemmet är flickans raka och tidiga kontakt med dig, hennes träff(ar) med ungdomsmottagningen samt att omständigheterna i övrigt inte tycks bygga på övergrepp. Det finns alltså här ett utrymme för att inte informera hemmet. Skulle omständigheterna tydligt förändras på något sätt, t.ex. flickans mående, kan hemkontakt ändå bli nödvändig.

Skolan och sjukvården har ingen skyldighet att polisanmäla sexuella och enligt lag otillåtna handlingar men däremot att anmäla till socialnämnden i det fall man bedömer att ett barn far illa. Skulle det alltså i ditt eller ungdomsmottagningens samtal med flickan ha framkommit en sådan oro för hennes mående skulle alltså en anmälan ha gjorts dit.

1999 skrev jag en artikel i tidskriften Socionomen om en 11-12-årig flickas två aborter inom ett år utan att hemkontakt togs av flera myndigheter eller anmälan gjordes till socialnämnden.

Läs artikeln här!

Jag har svarat på flera frågor om barns sexuella handlingar tidigare. Se länkarna nedan.

Hälsningar
Staffan

https://www.elevhalsan.se/expertsvar/elev-har-en-relation-med-sin/
https://www.elevhalsan.se/expertsvar/minderarig-14-arig-flicka-har-en/
https://www.elevhalsan.se/expertsvar/12-arig-pojke-som-har-sex/
https://www.elevhalsan.se/expertsvar/flicka-13-ar-har-samlag-med/