Till Frågor & svar

Sekretess

17-årig sons journal. Får vårdnadshavare läsa?

31 augusti, 2021

Fråga:

Hej!

Jag efterfrågar min son, 17 års journal från skolsköterskan. Hon svarar att han själv får komma och hämta den men han vill inte det, tycker det är jobbigt och lite pinsamt. Jag ber dem då att skicka hem den till oss/honom. Jag har även erbjudit mig att hämta den på skolan men vi får inte komma in där tyvärr. Nu letar jag efter lagstöd då jag efter samtal imorse återigen nekades journalen, trots att min son sagt okej till att den får skickas hem. Vad gäller?

Frågvis förälder

Svar:

Hej förälder,

Din son är 17 år, alltså nästan myndig. Det innebär att sonen har rätt att själv avgöra ifall du som vårdnadshavare ska ges tillgång till innehållet i hans journal. Visserligen delar man i viss mån som vårdnadshavare och barn på barnets integritet ända upp till 18-årsdagen, men en vårdnadshavares insynsrätt i barnets förhållanden tunnas ut i takt med barnets ålder och mognad.

Skulle journalen innehålla för en vårdnadshavare mycket viktig information kan denne få insyn med stöd av föräldrabalken 6 kap. 11 §. Gör den inte det utan innehåller annan information är det mycket tveksamt om en vårdnadshavare har rätt att få ut uppgifterna i journalen utan ett samtycke.

Begär du ut journalen ska denna begäran alltid prövas av en skolmyndighet och du kan överklaga ett avslagsbeslut till kammarrätten men ska skicka överklagandet till den skolmyndighet det gäller. Handlar det om en motsvarande begäran vid en friskola ska likaledes ett avslagsbeslut ges. Då ska friskolan själv med motivering till sitt avslag kontakta Inspektionen för vård och omsorg, som ska avgöra frågan om utlämnande.

Om 17-årig son samtycker till att en kopia av journalen skickas till en vårdnadshavare eller egentligen till vem som helst, så ska detta samtycke tas på stort allvar. Samtycket ska dokumenteras i journalen och kopian skickas hem på lämpligt sätt. Först ska dock sonen erbjudas att lämpligen själv få läsa sin journal för att bättre kunna bedöma huruvida en förälder borde få ta del av innehållet.

Slutligen: Var och en har rätt att besöka en skolmyndighet för att där begära att få ta del av en allmän handling. En patientjournal är en allmän handling vid en skolmyndighet. Det vore därför direkt fel att hindra dig från att på plats i skolan kunna begära att få ut en kopia av din sons patientjournal.

Hälsning
Staffan