Till Frågor & svar

18-årig särskolelev – vad kan vi göra i svår situation?

8 oktober, 2018

Fråga:

Vad gör man när en ung vuxen 18 år, särskola, cp-skada samt låg kognitiv nivå med svårigheter att uttrycka sig och ligger mognadsmässigt ungefär på en 12 årings nivå, kommer till skolläkaren vilken uppmärksammar vanvård? Det går inte att anmäla omsorgsbrist – dvs ett miljöärende till socialtjänsten mellan 18-20. Mellan 18-20 kan vi ju bara anmäla beteendeärenden, kriminalitet, missbruk, våldsbejakande extremism! Jag kan tillägga att personen inte är omyndigförklarad.
Sara


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-01-22)

Hej Sara och tack för din fråga.
Som du skriver- en anmälan till socialnämnden är inte aktuell. Men vid en kommunal skola kan man tänka sig några möjligheter, båda med stöd av generalklausulen i OSL 10:27. Problemet är att den inte gäller för EMI eller fristående skola, vilka dock har möjlighet enligt nr 3 och 4 nedan:

  1.  Om den unge har LSS- eller andra stödinsatser och föräldern har ett uppdrag t.ex. som personlig assistent, för barnet kan skolan, utom EMI, kontakta kommunens LSS för 18-åringen. Jag bedömer att det vid tydlig vanvård är uppenbart att intresset av att röja uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Den kontakten kan också, om en förälder är god man, tas med t.ex. överförmyndarnämnden. Bestämmelsen får inte utnyttjas gentemot privat LSS.
  2. Samma möjlighet att utnyttja generalklausulen gäller mot socialnämnden. Visserligen finns ingen anmälningsplikt men dock ett starkt intresse för er att röja uppgiften. Vad socialtjänstens personal gör med ”anmälan” är inte ert ansvar att ta reda på.
  3. EMI kan vända sig till föräldern/föräldrarna, hos vilka den unge bor, och påpeka vad man upptäckt som läkare. Detta förutsätter förstås att patienten inte motsätter sig det.
  4. Det finns även en möjlighet nr 4. Den är att läkaren med samtycke från patienten kontaktar annan sjukvårdsinrättning där den unge kan få medicinskt eller psykologiskt/psykiatriskt stöd. Punkterna 3 och 4 kan förstås även användas av skolan i övrigt, utöver EMI, samt av den fristående skolans personal.

    Hälsningar
    Staffan