Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Allmänna råden uppdaterade – finns dessa ändringar med i Gudrun Löwendahl Björkmans e-bok?

13 september, 2022

Fråga:

Hej,
jag tänkte beställa Vägledning för grundskolan – Främja goda lärmiljöer, förebygga svårigheter samt göra extra anpassningar och ge särskilt stöd. Men då de allmänna råden från Skolverket har blivit uppdaterade i år så undrar jag om dessa ändringar finns med i Gudrun Löwendahl Björkmans e-bok?

Vänliga hälsningar

Ann-Sofie


Svar:

Hej Ann-Sofie,

ja Vägledning för grundskolan är helt uppdaterad utifrån Skolverkets allmänna råd 2022, Lgr22 och även nya skollagsändringar (ca 30 sidor beskriver dessa förändringar). Jag passar på att även berätta att två av mina andra e-böcker nu också är uppdaterade; 15 skolor och elever i behov av särskilt stöd – Mer vägledning för grundskolan har bara smärre begreppsförändringar och en ny bilaga (e-boken var redan 2021 anpassad till Lgr22). E-boken Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska innehåller nu även de ca 30 sidorna med förändringarna. På min webbplats www.GLBatgardsprogram.com finns mer att läsa om ändringarna och där kan ni även se innehållet i innehållsförteckningarna.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman