Till Frågor & svar

Sekretess

Anmäla till soc vid svårt missbruk när en elev är över 18 år

22 september, 2022

Fråga:

Hej,

Vi vill veta när vi kan göra orosanmälan avseende elev över 18 år.

Jag arbetar som kurator på friskola. Kan vi göra orosanmälan när elev missbrukar alkohol och droger i hög omfattning även i skolan och förslaget är LVM från socialtjänsten eller är det bara när det är risk för att eleven tar sitt liv?

Jag har förstått att skolan har endast ett smalt utrymme att orosanmäla om eleven är över 18 eftersom vi är friskola, men behöver veta mer specifikt så vi inte bryter mot sekretessens bestämmelser.

Mvh
A P

Svar:

Hej A P,

Den tvingande anmälningsplikten upphör när ett barn definitionsmässigt inte längre är ett barn och fyller 18 år. Däremot finns en möjlighet att i uppenbara fall anmäla ända upp till 20-årsdagen. Sannolikt handlar det i detta fall om att socialnämnden kommer att utreda utifrån LVU och dess paragraf 3 av vilken framgår att

”Vård ska också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.”

Det är glasklart att en skolmyndighet får anmäla i en sådan situation. Min bedömning är att även en friskola har den möjligheten. Den lagparagraf som kan ses som stöd för en anmälan är OSL 10:27, den så kallade generalklausulen. Det är visserligen oklart om den bestämmelsen kan tillämpas i fristående verksamhet. Rättsläget är osäkert men min uppfattning är att ni knappast kan klandras i ett rättsosäkert läge om ni anmäler. Jag har alltid tidigare ansett att generalklausulen inte får tillämpas i privat skolverksamhet men driver just nu den frågan gentemot rättsvårdande myndigheter för att få ett klarläggande. Det är  40 år sedan generalklausulen infördes men ändå vet ingen säkert vad som gäller!!

Anmäl alltså, den möjligheten men inte skyldigheten finns.

Hälsningar från Staffan