Till Frågor & svar

Anmälan till socialnämnden för myndig elev

11 februari, 2010

Fråga:

Hej,
jag jobbar som skolkurator på en gymnasieskola där vi håller på att se över våra rutiner vid drogärenden.
Jag undrar om vi kan göra anmälan enligt OSL10:27 (generalklausulen)till socialnämnden för elever som är myndiga och som vi misstänker håller på med droger? /mvh Anne-lie


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej Anne-lie,
Den här frågan har jag svarat på tidigare (se t.ex. 09 04 15 och 08 12 13).
Anmälan kan göras från en kommunal skola i dessa fall, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Om en myndig elev mellan 18-20 år använder droger och gör det regelmässigt bedömer jag att generalklausulen kan användas och LVU-lagstiftningen aktualiseras vid socialnämnden. Klausulen gäller dock inte för personal vid friskolan, inte heller för elevhälsans medicinska insatser. Men glöm inte att både kommunal och friskola kan polisanmäla och bör polisanmäla vid narkotikabrott av skilda slag.

Staffan