Till Frågor & svar

Anmälningsplikten har skärpts 2013- på vilket sätt?

14 mars, 2013

Fråga:

Jag arbetar som skolkurator på en fristående gymnasieskola.
Jag läste att anmälningsskyldigheten skärpts från årskiftet 2013. På vilket sätt har lagen skärpts och hur påverkar det t.ex. skolans arbete?

Tack på förhand!

MVH, Lotta -Skolkurator


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-03)

Hej Lotta,
Det är sant att anmälningsplikten har förändrats men inte att den har skärpts. Tanken med den nya lagtexten är inte att fler anmälningar ska göras utan att anmälningsplikten ska bli tydligare.
Tidigare var plikten att anmäla i SoL 14:1 knuten till de situationer då socialnämnden kunde behöva ingripa för ett barns behov av skydd, d.v.s. behöva utreda. Numera gäller anmälningsplikt när man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Ingenting sägs längre om socialnämndens eventuella ingripanden då anmälan görs. På detta sätt kan anmälningsplikten sägas bli ”renare” genom att man inte längre ska behöva bedöma vad socialnämnden kan tänkas göra ifall någon anmäler.
Dessutom kan nämnas att man nu som anmälare som huvudregel ska erbjudas ett möte med socialnämnden och aktuell familj samt få veta om en utredning inleds, inte inleds eller redan pågår. Detta framgår av nya paragraferna SoL 14:1 a och 14:1 b. Till SoL 14:1 c har allmänhetens, d.v.s. var och ens, möjlighet att anmäla flyttats. Den låg tidigare i SoL 14:1 som första stycke där.
Även socialnämndens utredningsbestämmelser har förändrats i viktiga delar. Om allt detta skriver jag i min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, upplaga 7, 2019, i kap. 13. 

 Hälsningar från Staffan