Till Frågor & svar

Anpassningar för en hel klass

24 februari, 2020

Fråga:

Hej!
Om man genomför en extra anpassning för en hel klass – räknas det fortfarande som en extra anpassning?
Mvh /Ulrika


Svar:

Hej Ulrika, 
och tack för din fråga.

Nej, när vi genomför anpassningar för en hel klass så handlar det om ”ledning och stimulans” som tas upp i såväl skollagen som i läroplanerna. I t.ex. skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” kan vi läsa mer om detta på sidan 12-14. Där står bl.a. ”Vid planeringen av undervisningen behöver läraren väga in hur den ska anpassas i förhållande till elevernas behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Det gäller såväl den ledning och stimulans, det vill säga det stöd som alla elever ska ha, som i arbetet med extra anpassningar, för att samtliga elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.” 

När undervisningsprocessen verkligen anpassas för att möta elevernas olikheter skapas differentierade och varierade lärmiljöer. En hel del anpassningar gynnar många elever och bör därför erbjudas alla elever i klassen/gruppen. Jag brukar kalla dessa för generella gruppanpassningar. De förebygger att svårigheter uppstår, stödjer elever att nå längre i sin utveckling och minskar enskilda elevers behov av extra anpassningar. 

Vi bör dock vara observanta på några saker; 

  • Det finns inte lagkrav på att vi ska dokumentera den ledning och stimulans (generella gruppanpassningar) som vi erbjuder, men inför övergångar och ny personal kan det vara avgörande för vissa elever att informationen kommer med.  
  • För en del elever räcker inte den generella gruppanpassningen dvs. de kan vara i behov av att stödet anpassas mer specifikt utifrån elevens behov och/eller att stödet intensifieras. Då är det en extra anpassning. 

Läs gärna vidare i mitt tidigare svar från 2018-11-08. Det svaret innehåller även ett konkret exempel (ledning och stimulans/generell gruppanpassning – extra anpassning – särskilt stöd). Länk till svaret.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman