Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Anpassningar och hjälpmedel vid nationella prov i matematik i åk 9

6 maj, 2024

Fråga:

Hej,

Jag har en fråga om matte nationella i årskurs 9. Jag har dyskalkyli och jag undrar vad för hjälp man kan få under nationella. Jag kan inte klara det själv och behöver hjälp med att påminnas hela tiden hur man ska räkna, vilket sätt och sånt eftersom det inte sitter i mitt huvud.

Vad för hjälp kan man få förutom att bara använda miniräknare? Får läraren hjälpa lite eller inte? Får man välja bort något nationella eller hur ska jag göra?

Jasmin


Svar:

Hej Jasmin,
och tack för din fråga. Underbart att du ställer denna fråga samt att du mejlar den till mig via elevhälsan.se. Jag tror och hoppas att du har ställt samma fråga till din matematiklärare, speciallärare eller specialpedagog och/eller till er rektor. Jag är säker på att de är insatta och kan ge dig ett klokt och betryggande svar. Eftersom du mejlade mig så vill även jag besvara frågan.

Du hittar information från Skolverket och Stockholms universitet här: Anpassning np9 Där står bland annat;

” Här nedanför följer exempel på anpassningar som är möjliga att göra i samband med det nationella provet i matematik i årskurs 9, utifrån en analys av den enskilda elevens förutsättningar:”

 • uppläsning av provuppgifter (usb eller av lärare) 
 • utökad provtid
 • förstorad text
 • text uppkopierad på färgat papper
 • genomförande av delproven i avskildhet
 • uppdelning av delproven på olika tillfällen
 • förklaring av svåra ord, dock utan att röja uppgiftens matematiska innehåll.

Utgångspunkterna för att göra olika anpassningar är följande:

 • Anpassningen bör föregås av en omsorgsfull analys med hänsyn tagen till vad provet prövar och elevens förutsättningar.
 • Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet fortfarande prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva.
 • Det finns inte något som reglerar att en elev måste ha en formell diagnos för att man ska kunna anpassa genomförandet av ett nationellt prov.
 • Det är viktigt att läraren informerar eleven och eventuellt vårdnadshavaren om vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas samt för en dialog med eleven inför ett beslut om anpassning.

Om du vill läsa mer om vad som gäller för anpassningar vid olika nationella prov i grundskolan så kan du läsa Skolverkets texter och/eller se en kortare film som du hittar här.
Där hittar du även specifik information om anpassningar i olika ämnen om du klickar på rubriken ”Mer om anpassningar av prov i olika ämnen”.

Nationella proven har flera syften. Dels kan resultaten jämföras på grupp- och klassnivå både lokalt och nationellt. Dels stödjer provresultaten lärarnas bedömning av elevens kunskaper. 

Om du som elev skulle behöva ännu fler anpassningar så att resultatet inte längre mäter det som testet var avsatt för att mäta, så kan läraren/specialläraren komplettera med detta i efterhand; Du kan då få en extra möjlighet att lösa samma uppgifter med de anpassningar som du behöver (men som inte var tillåtna). Därefter kan du och din lärare diskutera hur du löste uppgifterna vid provtillfället och vid det extra tillfället efteråt. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman
www.GLBatgardsprogram.com

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe. Är ni flera ges rabatter med tanke på det ekonomiska läget.

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!

50% rabatt vid 10-19 deltagare dvs 2500 kr för 10 deltagare
55% rabatt vid 20-29 deltagare dvs 4500 kr för 20 deltagare
60% rabatt vid 30-39 deltagare dvs 6000 kr för 30 deltagare
65% rabatt vid 40-100 deltagare dvs 8000 kr för 40 deltagare