Till Frågor & svar

Anställd i elevhälsan och har barnbarn i skolan- Vad gäller?

2 november, 2017

Fråga:

Hej,
Jag är anställd i elevhälsan i skolan och samtidigt har jag ett barnbarn som går här.
Om jag pratar med någon i skolan, t.ex. en lärare/mentor, om mitt barnbarn, får den personen sedan i sin tur prata med någon annan utanför skolan om detta, t.ex. en förälder till barnet? Vad gäller?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-12-03)

Hej du elevhälsoanställde!

En komplicerad fråga sekretessmässigt att svara på. Du innehar nämligen dubbla roller. Du är både skolanställd och anhörig. Personal, t.ex. en lärare/mentor, ska och får inte röja känsliga uppgifter för en anhörig i detta fall, om detta skulle kunna tänkas drabba den anhörige/dig. Men du är även verksam i skolans elevhälsa och arbetskamrat. Då bedömer jag att möjligheten rent juridiskt är större för arbetskamraten att berätta för en förälder vad en annan anställd har sagt. Detta bör dock göras med gott omdöme och det som sägs är ju en andrahandsuppgift som lätt kan misstolkas av mottagaren.

Skulle denna fråga prövas juridiskt via en polisanmälan tror jag inte den skulle leda till åtal för ett brott mot tystnadsplikten, p.g.a. osäkerheten om huruvida informationen som lämnats ursprungligen kom från en anhörig eller en skolanställd. 

Sensmoralen är nog att det bästa alltid är att den i skolan som har viktig information att lämna till en elev eller en anhörig gör det själv i stället för att någon annan gör det, självsvåldigt eller via ombud.

Jag kan tillägga att skulle läraren/mentorn prata om något känsligt gällande barnet med någon annan utanför skolan än en vårdnadshavare kan detta sannolikt i många fall vara ett brott mot tystnadsplikten.

Hälsningar
Staffan