Till Frågor & svar

Är elevassistent en form av särskilt stöd?

19 juni, 2018

Fråga:

En fråga ni säkert fått många gånger – angående åtgärdsprogram. En elev med funktionshinder som har assistent – ska den ha ÅP? En elev med annan problematik som har assistent – ska den ha ÅP? Även om den kommer att klara kunskapsmålen?
Tycker alltid detta är en gråzon vad gäller Skolverkets direktiv. Vore så skönt med en manual att följa!
Ha en bra dag!
Carina


Svar:

Hej Carina,

och tack för din fråga.
I Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar och särskilt stöd står på sidan 37 att en särskild stödåtgärd kan vara tillgång till en elevassistent.  I Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” står på sidan 50 följande ” Även … tillgång till elevassistent definieras som särskilt stöd. För att … stöd av elevassistent ska räknas som särskilt stöd ska insatserna vara av sådan ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen… Enstaka insatser där eleven till exempel har tillgång till elevassistent … under en kortare tid, kan därmed vara att betrakta som stöd i form av extra anpassningar.”

Många ser det som självklart att en elevassistent/resursperson till elev med t.ex. neuropsykiatrisk funktionsnedsättning räknas som särskilt stöd. Däremot möter jag delade uppfattningar när det gäller medicinska skäl. Därför vill jag tydliggöra att medicinska funktionsnedsättningar inte är undantagna från bestämmelserna om särskilt stöd. Det innebär att bestämmelserna även kan gälla vid t.ex. blindhet, diabetes, andra sjukdomar och vid allvarliga allergier. Det medicinska tillståndet kan variera i olika skolsituationer, förändras över tid, men kan också skilja sig åt mellan olika elever. Dessa funktionsnedsättningar kan t.ex. bidra till hög frånvaro, påverka koncentrationen, orken och förmågan till inlärning, samt påverka förmågan att kunna vara delaktighet i skolans olika aktiviteter.  Ibland är det också uppenbart att eleven t.ex. behöver extra regelbunden tillsyn för att förebygga att svårigheter inte ska uppstå. Detta brukar framkomma i utredningen av elevens behov av särskilt stöd.

Du frågar om samma saker gäller även om eleven kommer att klara av att uppnå kunskapskraven. Där kan vi ställa oss följande fråga: Kommer eleven uppnå kunskapskraven om vi tar bort elevassistenten/resurspersonen? Om svaret blir

  • ”Nej, eleven kommer sannolikt vara i behov av elevassistenten under en längre tid och vid flera längre stunder per vecka för att kunna nå kunskapskraven” – så handlar det om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Om svaret istället blir
  • ”Nej, men eleven kommer nog bara vara i behov av elevassistenten under en begränsad kortare tid och endast under några kortare stunder dessa veckor – så handlar det i stället om extra anpassningar. 

Läs gärna även mitt svar som publicerades 27/8 2017.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman